FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
K N I H O V N A
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


NA PŮJČENÍ:

Nové knihy
Doporučené knihy
Knihy -  dle přírůstk. seznamu
- dle názvu
- dle autora
- dle témat
Časopisy
Audio nosiče
Video nosiče
Ostatní


Seznam zvukových nosičů (kazety, CD)Vysvětlivky:
A = audiokazeta                        CD = disk

HUDBA:

Přír.číslo druh Název Autor
2 A Střípky Schola studentů olomouc.fakulty
3 A Střípky 2 Schola studentů olomouc. fakulty
4 A Písně z kancionálu Machek Miloš
5 A Před námi kráčí Učedníci
6 A Celým srdcem II.a - chvalozpěvy Rosa
7 A Celým srdcem  II.b - chvalozpěvy Rosa
8 A Celým srdcem III. a - chvalozpěvy Rosa
9 A Celým srdcem III. b - chvalozpěvy Rosa
10 A Já a Ty Šal MiJá
11 A Getsemane Ram Adonai
12 A Melodie duše Michael
13 A Nové měchy
14 A Laudato sii J. M. C. Laudes
16 A. Písně k růženci Rosa
17 A Hlavu vzhůru - chvály rock
18 A 1613 - United Colors rock
21 CD Mariánské zpěvy ze Svaté Hory Svatohorský chrámový sbor
117 A Missa de Angelis Gregoriánský chorál
124 A Hudba pražské Lorety Muz. Barokní orchestr
125 A Chvíle úžasu - komor. Duch. Hudba Hálek Václav
127 A Rainbow Melodies Tecková Iveta Fornero, Fornero Ron
128 A Spatřujeme světlo - Žalmy 2 Oboroh
130 CD Medugorje - Adoracion K - MIR
131 CD Protější břeh Klecandr Slávek
132 CD Hlavu vzhůru - chvály Klecandr Slávek
142 CD Abrahám Fliedr Bob a dět. Sbor Bobci
145 CD Hudba u sv. Tomáše - hudební růženec Cantores od St. 

SLOVO:
(přednášky, slovo s hudbou, apod)

Přír.číslo druh Název Autor
19 A Exercicie pro všední den I. Grün Anselm
20 A Exercicie pro všední den II. Grün Anselm
22 A Světová revoluce Beneš
23 A Desatero I. Gründel
24 A Desatero II. Gründel
25 A Desatero III. Gründel
26 A Medžugorie - katecheze P. Barbarič, P. Kralevič
27 A Medžugorie - katecheze P. Barbarič, P. Zovko
28 A Medžugorie - katecheze P. Barbarič
29 A Medžugorie - katecheze P. Rubčič
30 A Medžugorie Cenacolo
31 A Dny víry I. 1989 přednáška
32 A Dny víry III. přednáška
118 CD Křesťanský a Blízký východ Špidlík Tomáš
119 A Jací mají být rodiče dospívajících Prof. Matějíček Zdeněk
120 A Muž a žena v Boží perspektivě Mgr. Černý Pavel
121 A Jak se naše Já brání PhDr. Brichcín Petr
122 A Těžká místa v Bibli a nové možnosti inkup. P-Hhalík Tomáš
123 A Velký příběh malého chlapce Kamínky a Kameny
126 A Podej mi ruku. . . Procházková Markéta
133 A Starý zákon a otázka klatby P. Duka Dominik
134 A Jaká jsou kvalifikační měřítka apoštolů v NZ ThDr. Sázava Zdeněk
135 A Co dělá potíže při četbě Písma P. Ing. Opatrný Aleš
136 A K postavě proroka Eliáše Lic. Bibl. Chiolerio Marco
137 A Lze porozumět SZ bez NZ? Mgr. Rejchrt Miloš
138 A Jak dnes číst proroky P. Malý Václav
139 A Jazyk starozákonních žalmů P. Th. Lic. Hřebík Josef
140 A Jací mají být rodiče dospívajících prof. PhDr Matějíček Zdeněk
141 A O morálce a sexu MUDr. Brichcín Slavoj
143 CD Život a dílo apoštola Pavla - dvojdisk Česká Biblická Společnost
144 CD Obraz Doriana Graye Wilde Oscar
15 A Křížová cesta Svatohorská Thuri František X.
1 A Česká mše svatá
129 A Petropavlovská pouť 2006-mše sv. P. Martin Sedloň    Pohled do knihovny


NA PRODEJ: