FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
K N I H O V N A
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


NA PŮJČENÍ:

Nové knihy
Doporučené knihy
Knihy -  dle přírůstk. seznamu
- dle názvu
- dle autora
- dle témat
Časopisy
Audio nosiče
Video nosiče
Ostatní


Doporučené knihy k dispozici

Brenan Manning: EVANGELIUM ZLOMENÝCH
Autor píše: Slovo milist podlehlo inflaci. Neustálým používáním a zneužíváním ztratilo na své hodnotě. Nepůsobí na nás tak, jak působilo na naše předky. Naše milost je politicky korektní a souvisí spíš se zásluhami a spravedlností, než se skutečnou milostí.

Evangelium zlomených jsem napsal pro lidi ztrápené, ubité a vyhořelé. Je určeno lidem vláčejícím těžká břemena - lidem, kteří si stále přendavají těžký kufr z jedné ruky do druhé.
                                                                                                                     
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
H
enri J. M. Nouwen: ZRANĚNÝ RANHOJIČ

Autor píše:
Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav nabídnout jako průvodce. A přece právě díky tomuto vedení lze spatřit první známky naděje.


"Kniha, kterou zde dostáváme do rukou, obletěla celý svět, oslovila velké množství lidí právě tím, že ukazuje, jak tomu v současném světě s námi ve skutečnosti je."

Jaro Křivohlavý
                                                                                                                                                           
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tomáš Špidlík, Marko I. Rupnik: NOVÉ CESTY PASTORÁLNÍ TEOLOGIE
Autor píše: Současnému vývoji pastorální teologie odpovídá důležitý akcent: S důvěrou se obracet ke kolegiálním vědním oborům. Publikovaná kniha takový přístup teologie posouvá nejen k osvědčené tendenci, totiž ke schopnosti se zastavit nad zkušenostmi druhých, ale nad to ještě k odhalení dynamiky samotné krásy, jež se v životě vnímavého teologa musí projevit.

                                                                                                                 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Michael Walsh: JAN PAVEL II - ŽIVOTOPIS
Autor je historik zabývající se zejména náboženskými, politickými a sociálními problémy Španělska a Latinské Ameriky. V současné době pracuje jako knihovník na Heith-rop College Londýnské university.

                                                                                                                   cena:132,-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompendium Katechismu katolické církve
Kompendium, které předkládám všeobecné církvi, je věrnou a spolehlivou syntézou Katechismu katolické církve. Obsahuje ve stručnosti všechny podstatné a základní prvky víry církve a také - což bylo přání mého předchůdce Jana Pavla II - jakési vademecum, které umožní jak věřícím, tak nevěřícím lidem celkovým pohledem obsáhnout celou šíři katolické víry.
                                                     
                                                                                                                   cena:150,-

    sídlo faráře - fara v Kaplici


K DISPOZICI:
Nové knihy
Doporučené knihy
Seznam knih
Obrázky
Použité knihy
Pro děti
Různé