FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
K N I H O V N A
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


NA PŮJČENÍ:

Nové knihy
Doporučené knihy
Knihy -  dle přír. seznamu
- dle názvu
- dle autora
- dle témat
Časopisy
Audio nosiče
Video nosiče
Ostatní


Nové knihy
aktualizováno v březnu 2016

 

            John Main: TICHO A HLUBOKÝ KLID

 

Křesťanská meditace na každý den.

Ukázka z knihy: Meditace je v podstatě cesta vedoucí k vlastnímu středu, k základu našeho bytí a setrvání tam - v klidu, tichu a s po­zorností. Meditací se člověk v podstatě učí být bdělý, plně živý, a přitom klidný. Právě klid meditace nás vede dál do onoho stavu bdělosti a pocitu úplné živosti, který se v nás postupně rozzáří, protože se nacházíme v harmonii se sebou a postupně též s celým stvořením. Zkušenost me­ditace nás uvede do souznění se vším živým. Avšak cestu k tomuto souznění, k této bdělosti, představuje ticho a klid.

Ticho uvolňuje sílu Boži slávy v našem srdci. Shledá­váme dokonce, že samo ticho je silou v našem nitru, je to síla Ducha milující v tichu vše a všechny, a toto ticho nachá­zíme skrze chudobu své mantry. Jak se blížíme k onomu hlubokému tichu, které vládne v našem srdci a které je Duch, poznáváme, že ono samo je světlem, slávou, která nás vábí dál. A čím plněji vstupujeme do proměňující se aury tohoto ticha, tím více roste náš údiv, tím hlubší je naše radost, že jsme na cestě.

 

           P. Marián Kuffa: KAZATELNA  ŽIVOT

 

Aneb: v nebi najdeš prostitutky, vrahy i zloděje. Kázání slovenského kněze, který se věnuje lidem na okraji společnosti. Společně zrenovovali zchátralou faru a přistavěli další budovy.Každý, kdo je toho schopen, pracuje na farmě, díky níž je společenství soběstačné.

V těchto promluvách jsou často zmiňovány příběhy z tohoto společenství.

O P. Mariánu Kuffovi bylo natočeno několik dokumentárních filmů a jeho příběhy najdete také na www.cestaplus.sk

 

 

         Elias Vella: VÝSTUP NA HORU MANŽELSTVÍ   

 

Kniha, která vznikla na základě přednášek autora, nabízí čtenářům podněty pro zdravější manželský život. Ten stojí na pilířích lásky, úcty, věrnosti a ochoty v manželském vztahu sloužit jeden druhému. Autor se věnuje nejen ideálu křesťanského manželství, ale i problémům, s nimiž se nejčastěji manželé potýkají: problematická komunikace, cizoložství, neodpuštění, nesnáze v oblasti sexuality, rozvod ěi odluka atd. Nabízí povzbuzení a nasměrování, přičemž vychází z bohaté pastorační praxe a z bezpočtu osobních setkání.

 

         Jaroslav Durych: SLUŽEBNÍCI NEUŽITEČNÍ

 Málokdo má odvahu otevřené vyprávět o ob­tížích při vstupu do manželství. Málokdo umí výstižně popsat, jaké úsilí stojí žít spolu každý den v harmonii. Mnohé páry se rozcházejí, když přijdou první obtíže. Autoři této knížky - man­želé s třemi dětmi, kteří jsou spolu přes dvacet let - nabízejí praktické i duchovní rady, jak překonat nástrahy a využít příležitosti k růstu partner­ského vztahu. Knížka může posloužit i jako pomůcka při přípravě na manželství.

                                    


    Pohled do knihovny


K DISPOZICI:
Nové knihy
Doporučené knihy
Seznam knih
Obrázky
Použité knihy
Pro děti
Různé