FARNOSTI NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Fotogalerie-stalo se...
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
Dětské nedělní slovo
Nábož. pořady Č. rozhlasu 
AUDIO- KÁZÁNÍ  (MP3)


Římskokatolická farnost Kaplice
  filiálka OMLENICE


kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce

Jsme skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému

a k farnosti Kaplice

Snažíme se: 

- vytvářet zázemí pro své členy - scházíme se ve společenství,  (nyní nepravidelně)

- prohlubovat naše spojení s Bohem - konáme bohoslužby 

a snažíme se vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás.


Pravidelný program   OMLENIČKA  –  kostel Panny Marie Bolestné a sv.Jana Nepomuckého        

NEDĚLE

Pokud je změna, informace najdete

na odkaze Aktuality-informace (i ZDE)

Úterý 1x za měsíc

Mše svatá

nebo

bohoslužba slova

Setkání ve společenství na faře

8h


 

18h-letní čas
17h-zimní čas

 Správa farnosti:
Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

e-mail: fkf.kaplice@dicb.cz
tel.č: 380 313 096 (fara), nebo mobil:732 872 662

Schůzku s knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky
Současným správcem farnosti je P. Pavel ŠimákIČ: (farnost Kaplice) 650 257 25  
Číslo farního bankovního účtu:  306 918 6329/0800
IBAN: CZ87 0800 0000 0030 6918 6329        BIC: GIBACZPX
Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz a opravy kostela.
K této filiálce patří tyto obce:
Omlenice, Omlenička, Blažkov, Výnězda


Z historie                                        ZDE najdete KRONIKU

Obec Omlenička (nyní součást sousední obce Omlenice) je zmiňována  poprvé v roce 1358. Barokní kostel byl postaven roku 1722 tehdejším majitelem omlenického zámku hrabětem Antonínem Nutzem. Zasvěcení kostela bylo: Panny Marie Bolestné, (podle kaple, která před výstavbou kostela byla přímo v budově zámku) a sv. Jana Nepomuckého. Farnost byla založena v roce 1739.
Zařízení kostela pochází z první poloviny 18. století. Hlavní oltář je mramorový, různobarevný s točitými sloupy s barokně korintskými hlavicemi. Oltář byl převezen z kláštera Vyšší Brod. Velký obraz sv. Jana Nepomuckého je od F.O Stabmanna. Po stranách sochy dvou světců - vlevo sv. Benedikta a vpravo sv. Bernarda. V nástavci se nachází obraz Panny Marie.

Zvony:  Ve věži se nachází zvonová stolice pro tři zvony. Dva větší byly zrekvírovány za 1. světové války a jejich náhrady opět za 2. světové války. Dodnes se ve věži zachoval malý zvon z roku 1868 gis2, ozdobený šesti figurálními náměty P.Maria Bolestná, sv. Ondřej, sv. Isidor, P. Maria Loretánská, sv. Linhart, sv. Josef, s nápisem dokládajícím autora a datum vzniku: FRANC SER: HOLLEDERER IN LINZ 1868. Velký zvon z roku 1560 pochází z kostela sv. Jana a Pavla v Kapličkách, který byl v r. 1959 zbořen. V horní části zvonu obíhá latinský nápis:     venite.omnes.qvi.avditis.me.ad.ad.avdiendvm.domini.A: 1.5.90 Překlad: Všichni, kdo mne slyšíte, si přijďte poslechnout slovo Boží. Roku 1590

Od roku 1883 byla farnost pod správou Cisterciáků z Vyššího Brodu, nyní se tento kostel stal  filiálním a je s celou obcí spravován z Kaplice.Podle posledního sčítání z roku 2001 bydlí v obci  413 obyvatel a 113 se jich hlásí ke katolické církvi.Ze života zdejší filiální obce:
Snažíme se žít spolu, proto se scházíme nejen v kostele, ale i v malých skupinkách, kde si můžeme popovídat a povzbuzovat se. Hovoříme zde o víře a o Bibli. Každý je zván                      Ve společenství se scházíme na                               S dětmi jezdíme na různé výlety a
 faře v úterý 1x za měsíc                                        dětské akce.                   V lednu se děti zapojují do Tříkrálové                       O vánocích se koná dětská besídka
sbírky pro charitu.                                                          u jesliček a pak na faře
           
 S dětmi jezdíme několikrát za rok na víkendové pobyty, zvláště do střediska mládeže v Ktiši. Na
podzim zde děti vyrábí draky.
     
V létě se konají na farní zahradě táboráky a hry nejen pro děti. V létě pak mohou děti jet na                                                                                                 křesťanský  tábor                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                    

Dospělí  jezdí na různé výlety.
    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv