FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Fotogalerie-stalo se...
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
Dětské nedělní slovo
Nábož. pořady Č. rozhlasu 
AUDIO- KÁZÁNÍ  (MP3)


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
  OMLENICE Správa farnosti:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

e-mail: farnost.kaplice@atlas.cz

tel.č: 380 313 096 (fara), nebo mobil:732 872 662

Schůzkz s knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem farnosti je P. Pavel Šimák

Z historie                                        ZDE najdete KRONIKU

Obec Omlenička (nyní součást sousední obce Omlenice) je zmiňována  poprvé v roce 1358. Barokní kostel byl postaven roku 1722 tehdejším majitelem omlenického zámku hrabětem Antonínem Nutzem. Původní zasvěcení bylo Panny Marie Bolestné, později: sv. Jana Nepomuckého. Farnost byla založena v roce 1739.
Zařízení kostela pochází z první poloviny 18. století. Hlavní oltář je mramorový, různobarevný s točitými sloupy s barokně korintskými hlavicemi. Velký obraz sv. Jana Nepomuckého je od F.O Stabmanna. Po stranách sochy dvou světců - mnichů a v nástavci se nachází obraz panny Marie.
Od roku 1883 byla farnost pod správou Cisterciáků z Vyššího Brodu, nyní je farnost  spravována s Kaplice.
Podle posledního sčítání z roku 2001 bydlí v obci  413 obyvatel a 113 se jich hlásí ke katolické církvi.


Ze života farnosti
Snažíme se žít spolu, proto se scházíme nejen v kostele, ale i v malých skupinkách, kde si můžeme popovídat a povzbuzovat se. Hovoříme zde o víře a o Bibli. Každý je zván                      Ve společenství se scházíme na                               S dětmi jezdíme na různé výlety a
 faře ve čtvrtek 1x za čtrnáct dní.                              dětské akce.                   V lednu se děti zapojují do Tříkrálové                       O vánocích se koná dětská besídka
sbírky pro charitu.                                                          u jesliček a pak na faře
           
 S dětmi jezdíme několikrát za rok na víkendové pobyty, zvláště do střediska mládeže v Ktiši. Na
podzim zde děti vyrábí draky.
     
V létě se konají na farní zahradě táboráky a hry nejen pro děti. V létě pak mohou děti jet na                                                                                                 křesťanský  tábor                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dospělí  jezdí na různé výlety.
    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv