FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
   kostel Sv. Petra a Pavla v Kaplici                                                                                                                                                                                                             fara v Kaplici
sv. Petra a Pavla

Římskokatolická farnost informuje:

Aktuality
Články
Stalo se
Charita
Nabídka knih
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

DOLNÍ DVOŘIŠTĚ

     

Jako každá farnost jsme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému.
Snažíme se vytvářet zázemí pro své členy (scházíme se ve společenství), prohlubovat naše spojení s Bohem (při bohoslužbách) a vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás.

Farnost byla založena r. 1367. Podle posledního sčítání  bydlí v obci Dolní Dvořiště 1281 obyvatel a z nich se 280 hlásí k Římskokatolické církvi. Na nedělních bohoslužbách však bývá 10-15 účastníků.


BOHOSLUŽBY a PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ


  MŠE SV.

 

  Neděle

  v 11.15h

 1 x za 14 dní

  Setkání  ve společenství:

 (sdílení, výklady bible,  vzdělávání)

Pondělí

1x za měsíc

v sakristii kostela

Správa farnosti:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem farnosti (administrátorem)  je P.Pavel ŠimákZ historie obce

Dolní Dvořiště (něm. Unterhaid) Bylo založeno ve 13. století při zemské hranici na obchodní cestě z Čech do Rakouska. Název Dolní Dvořiště je poprvé uváděn v listině z roku 1279, která právně potvrzuje podřízení dolnodvořišťského kostela vyšebrodskému klášteru. Již v roce 1380 se uvádí jako městečko se znakem. Do poloviny 14. století tato oblast náležela pravděpodobně k panství pořešínskému. Od konce 60. let 14. století bylo Dolní Dvořiště a jeho okolí již součástí rožmberského panství.Po bitvě na Bílé Hoře získal rožmberské panství jako konfiskaci generál vítězných císařských vojsk hrabě Karel Bonaventura Buquoy. Rod Buquoyů byl městečku Dolní Dvořiště vrchností až do roku 1848, kdy zaniklo feudální zřízení. Městečko pak spadalo pod okres Kaplice

Kostel sv. Jiljí

Pravděpodobně se založením obce ve 13. století, zde byl vystaven i původní kostel, jehož existenci máme doloženu k r. 1279, kdy byl podřízen duchovní správě Cisterciáků ve Vyšším Brodu. V roce 1367 zde byla zřízena fara, která v husitských dobách přestala být katolickou. Od roku 1641 se však opět ujali duchovní správy Vyšebrodští mniši.

Nynější gotický kostel se začal stavět asi roku 1481, presbytář (kněžiště - prostor s hlavním oltářem) byl dokončen v roce 1488.  Celá stavba byla hotova a posvěcena  11. 7. 1507 pasovským biskupem Bernardem.  Varhany jsou z roku 1765 (dílo freistadtského varhanáře Lorenze F. Richtera) a mají 12 rejstříků a 2 manuály.  Traktura je mechanická. V zábradlí je třírejtříkový pozitiv.

ZE ŽIVOTA FARNOSTI:

         

Pro děti pořádáme v létě různé akce                           Na začátku a na konci prázdnin děláme
                                                                                               táborák.    

           

Účastní se víkendových pobytů na Ktiši.                   V létě jezdí na křesťanský tábor

       

Ve farnosti se schází společenství dospělých,      ... a prožíváme různé společné akce.  

Probíráme různá témata, hovoříme o bibli

 


Ostatní spravované farnosti: