FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
K N I H O V N A
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


NA PŮJČENÍ:

Nové knihy
Doporučené knihy
Knihy -  dle přír. seznamu
- dle názvu
- dle autora
- dle témat
Časopisy
Audio nosiče
Video nosiče
Ostatní


Přírůstkový seznam knih
řazeno podle čísel a data pořízení

Přír.č. Obor Autor Název knihy
1 V Rahner  Karl O svátostech v církvi
2 poe Renč Václav Loretánské světlo
3 V Špidlík Tomáš Po Tvých stezkách
4 T Skalický Karel Po stopách neznámého Boha
5 D Cantalasmessa R. Život pod vládou Kristovou
6 M kolektiv autorů ABC Manželská čítanka
7 B Masini Mario Lectio divina
8 D Lachmanová K. Vězení s klíčem uvnitř
9 D Nouwen Henri Našel jsem domov
10 D Weismayer Josef Život v plnosti
11 V Evely Louis Krédo
12 D Stinissen Wilfrid Otče, odevzdávám se Ti
13 D Špidlík Tomáš Duše poutníka
14 D Montgomery Dan Cesta k osobní zralosti
15 D Lustiger Jean M. První kroky v modlitbě
16 D Rahner Karl Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce
17 C Jirásko Luděk Církevní řády a kongregace v zemích českých
18 C Lehmann Karl Duchovní jednání
19 Pa Opatrný Aleš Pastorační situace u nás
20 H Druhý vatikánský sněm
21 T Kuschel K-J Teologie 20. století
22 T Halík Tomáš Víra a kultura - studie
23 Sv Vaško Václav Ne vším jsem byl rád
24 D Zevini G., Cabra P.G. Lectio divina
25 Sv Křížková M. R. Žít jako znamení
26 V Kasper W O víře
27 D Špidlík Tomáš Slyšet Boha v ranním vánku
28 B Kolář Petr Slovník biblické teologie
29 D Špidlík Tomáš Eucharistie - lék nesmrtelnosti
30 Sv Ratzinger Joseph Můj život - Benedikt XVI.
31 V Věřím - malý katolický katechismus
32 D Vanier Jean Každý člověk je dílem spásy
33 Vých Cloud Dr., Towsend Dr. Hranice
34 O Barbarič Slavko Perly raněného srdce
35 D Moliniér M.D. Jákobův  zápas
36 Cd Jan Pavel II. Redemptoris missio
37 CdDdd Jan Pavel II. Christifideles laici
38 M Trobischová Ingrid Radost být ženou
39 D Telchin Stan Zrada
40 Vých Joyeux Henri Mami, jak přijde dítě na svět?
41 L Pokorný Ladislav Prostřený stůl
42 Vých Campbell Ross, dr Potřebuji Tvou lásku
43 D Dreyfus Paul Žít znamená milovat
44 Bel Wilkerson David Dýka a kříž
45 M Hes Josef Mars a Venuše v kostele
46 Vých Joyeux Henri Přichází puberta
47 B Dowley Tim, dr Školní biblický atlas
48 F Guitton J., Bogdanov G.J. Bůh a věda, k metarealismu
49 K Gruber Elmar Děti se ptají na Boha
50 V Kantůrková E., Zvěřina J. Dialog o víře
51 D Kodet Vojtěch Svatodušní novéna
52 V kolektiv autorů Naše víra
53 D Skálová Miloslava Pokoj Vám
54 V Grygar Jiří, dr. Věda a víra
55 D Kubíková Jiřina Uzdravení
56 B Whiteová E. G. Myšlenky z hory blahoslavenství
57 D Baumert Norbert Dary Ducha Ježíšova   1. díl
58 D Baumert Norbert Dary Ducha Ježíšova   2.  díl
59 Vých Pšenička Oldřich Sexuální výchova v rodině
60 D Urban J. E. Velká obnova o komplentaci
61 Dět Tangvald Ch. H Kniha modliteb pro děti
62 N Remeš Prokop Svědkové Jehovovi, nebo Bible?
63 F Paprotny Thorsten Stručné dějiny antické filozofie
64 M Šipr Květoslav MUDr. Přirozené plánování rodičovství
65 L Kunetka František Eucharistie v křesťanské antice
66 F Buber Martin Já a Ty
67 Dět kolektiv autorů Bible v hádankách a odpovědích
68 K Kudláčová - Lencz Desatero a Otčenáš jak je neznáme
69 Hu Hosana  I.
70 Hu Hosana  II.
71 Sv Walsh Michael Jan Pavel II. - životopis
72 B Bible
73 B Bible
74 Bel Guareschi G Soudruh don Camillo
75 Bel Guareschi  G Don Camillo a don Chichi
76 Poe Renč Václav Popelka nazaretská
77 Sv Svatošová Marie Až k prolití krve
78 M Kašparů Max Sedmero zastavení u klíčové dírky
79 D Modlitba před spaním
80 D Stinissen Wilfrid Mluv s nimi o Marii
81 D Biela Slavomir Bůh sám stačí
82 D Courtois Gaston Když Pán promlouvá k srdci
83 H Messina Rosario Dějiny charitativní činnosti
84 F Ratzinger Joseph Evropa - její dějiny dnes i zítra
85 Bel Ferrero Bruno Příběhy pro potěchu duše
86 Bel Ferrero Bruno Další příběhy pro potěchu duše
87 D Grün - Robbenová Ztroskotals? Máš šanci
88 D Grün Anselm Buď dobrý sám k sobě
89 Bel Ferero Bruno Vánoční příběhy pro potěchu duše
90 D Kubíček Ladislav Vůle Boží - zbožná fráze?
91 Dět Modlitby pro děti
92 Dět Rocková Lois Kniha modliteb pro děti
93 D de Mello Anthony Minutová moudrost
94 D Jun J., Kučerová R. Modlitby
95 D Růženec podle Jana Pavla II.
96 V Jan Pavel II. Překročit práh naděje
97 Bel Torkington David Poustevník
98 Bel Torkington David Prorok
99 Bel Torkington David Mystik
100 Dět Pat Alexander Malá dětská Bible
101 B Žilka Ladislav Ilustrovaná Bible
102 B Pritchard J. B. Biblický atlas
103 Sv Schauber, Schindler Rok se svatými
104 Cd Jan Pavel II. Tertio millenio adveniente
105 Sv Reinsberg Jiří Hospodin rozjasnil svou tvář
106 Z Kübler- Rossová C. Hovory s umírajícími
107 B Anderson, Maddox Kreslená Bible
108 Bel Kašpárková Marcela Deset vyznání - rozhovory
109 L Richter Klemens Liturgie a život
110 T Scherer Georg Tomáš Akvinský
111 Cd Dokumenty II. vatikánského koncilu
112 Sv Jandourek Jan Tomáš Halík-ptal jsem se cest
113 Sv Heyduk Josef Svatí církevního roku
114 D Rejchrt Luděk Modlitby šeptem
115 D Köster Peter Hledejte moji tvář
116 D Boulad Henri Žij svobodně
117 L Denis Henri Jak slavit eucharistii
118 L De Clerc Paul Moudrost liturgie a jak jí rozumět
119 H Vaško Václav Neumlčená I.
120 H Vaško Václav Neumlčená II.
121 Sv Mutschlechner Nicolaus Lékař, který zvolil Boha
122 D Boulad Henri Dimenze lásky
123 Sv Vzpomínky na Editu Steinovou
124 B Novotný Adolf Biblický slovník A - P
125 B Novotný Adolf Biblický slovník  R - Ž
126 T Tresmontant Claude Základy teologie
127 N Malý slovník sekt
128 Bel Marshall Bruce Plná slávy
129 Bel Fynn Pane Bůh, tady Anna
130 Bel Hartman Bob Bůh píše i na křivých řádcích
131 D Madre Philippe Tajemství Boží lásky
132 D Balthasar von Hans Urs Trojitý věnec
133 B Bič Miloš Výklad ke starému Zákonu I.
134 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu II.
135 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu III.
136 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu IV.
137 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu V.
138 T Ratzinger Joseph Hledět na Probodeného
139 D Grün Anselm Biblické obrazy o Vykoupení
140 C Congar Yves J. Za církev sloužící a chudou
141 D Clement Olivier Tři modlitby
142 D Nouwen Henri J.M. Návrat ztraceného syna
143 L Kunetka František Liturgika- úvod do liturgie Svátostí
144 F Störig Hans Joachim Malé dějiny filozofie
145 B Rendtorff Rolf Hebrejská Bible a dějiny
146 D Grün Anselm Půst
147 D Durrwell F-X Duch Otce a Syna
148 T Guardinni Romano Myslet Jeho myšlenkami
149 T Guardinni Romano O živém Bohu
150 Sv Grün Anselm Duchovní terapie a křesťanská tradice
151 Sv Malý Václav Rozhovory, úvahy, komentáře
152 Sv Elšíková Monika Opat chuligán aneb Dobré dílo A. Opaska
153 V Kašparů Max Věroměr
154 D Kustner Harold Když se zlé věci stávají dobrým lidem
155 Z Pera H., Weinert B. Nemocným nablízku
156 D Rohr Richard Blízké příležitosti k Milosti
157 Vých Malíkovi Edit a Jan O výchově
158 Bel Douglas Lloyd C. Velký rytíř
159 Bel Douglas Lloyd C. Roucho
160 Bel Hobizal František Šumavská trilogie
161 U Dom und domschatz zu Halberstadt - něm.
162 U kolektiv autorů Nové kostely a kaple z konce 20. stol.v ČR
163 B Allmer von, Jean Biblický slovník
164 Dět Paltrová Piera Maria - život Matky Boží
165 H Johnson Paul Dějiny křesťanství
166 Dět Stifter Adalbert Pohádky, pověsti a legendy
167 B Dowley Tim Dr Školní průvodce Biblí
168 N kolektiv autorů Encyklopedie náboženství
169 D Thurian Max Pramen života - myšlení v eucharistii
170 D Augustin, svatý Modlitby Sv. Augustina
171 D Vanier Jean Cesta k lidství
172 D Pio, Padre, svatý Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě
173 CD Jan Pavel II. O lidské práci
174 CD Jan Pavel II. O ekumenismu
175 CD Jan Pavel II. Redemptoris Mater - O Panně Marii
176 CD Jan Pavel II. Ecclesia de eucharistia
177 D Růženec se Sv. Bernadetou
178 D Růženec se Sv. Bernadetou
179 D Růženec se Sv. Terezií z Lisieux
180 D Růženec se Sv. Kateřinou Sienskou
181 D Růženec se Sv. Vincentem z Paula
182 D Růženec se Sv. Dominikem
183 D Růženec s Karlem de Foucouldem
184 D Obereder I. V paprscích Lásky - podněty k tiché adoraci
185 D Novéna ke Sv. Terezii z Lisiux
186 Bel Hes Josef Zpovídačky
187 Poe Janoušková A. Modlitby básníků
188 Dět Hess Kerstin Moje modlitební knížka
189 Dět Kotas J. - Špirková M. Od adventu do adventu
190 M Harris Joshua S nikým nechodím a nejsem cvok
191 U Chodura; Klimešová;  Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění
192 C Torkington David Milá Zuzano!
193 D Grün Anselm Exercicie na každý den
194 Sv Allegri Renzo Matka chudých (o matce Tereze)
195 Bel Cerrito Lia Z Boží kanceláře
196 Dět Höptner M & H Štěpánka a její kamarádi
197 Bel Holota Benedikt Nebyl jsem hrdina
198 D Abeln Reinhard Jak se máme modlit?
199 D Haas Johanes Žít pokojně
200 D Nouwen Henri J. M. Jít s Ježíšem - křížová cesta
201 Sv Pierre, Abbe Nic než láska - rozhovory
202 D Croissant Jo Tělo, chrám krásy
203 D Madinger Herbert Vrať se
204 D Grün Anselm Obrazy proměnění
205 D de Balaguer Escrivá J. Svatý růženec
206 Bel Hobizal František Humor v církvi povolen
207 V Grygar Jiří O vědě a víře
208 D Grün Anselm Modlitba jako setkání
209 D Halík Tomáš Večerní modlitby
210 Bel Stalo se ve Vatikánu
211 D Grün Anselm Bydlet v domě lásky
212 D Torkington David Vždycky se může začít znova
213 D Grün Anselm Víra, naděje a láska
214 D Guardini Romano Růženec naší paní
215 D Grün Anselm Škola odpuštění
216 D Lachmanová K Vězení s klíčem uvnitř
217 D Grün Anselm 50 x Ježíš
218 D Gilbert Guy Setkání s Marií
219 D Comer Kim Moudrost mystika
220 P Grün Anselm Buď dobrý sám k sobě
221 D Herbstrithová Waltraud Prodlévání před Bohem
222 P Grün Anselm V půli cesty
223 D Lubichová Chiara Vánoce v úvahách
224 D Grün Anselm Spiritualita stvoření
225 D Grün Anselm Každý má svého anděla
226 C kolektiv autorů Ve znamení naděje
227 D Grün A.  Dufner M. Spiritualita zdola
228 D Torkington David Vnitřní život
229 D Rahner Karl Slova do mlčení
230 D Kemperský Tomáš Čtyři knihy o následování Krista
231 D Carretto Carlo Poušť uprostřed města
232 D Grün Anselm Tajemství velikonoční radosti
233 D Zukič Tereza Zastav se!
234 D Grün Anselm Poselství shůry
235 D Staniek Edward Modlitby marnotratných synů
236 D Guardini Romano Modlitba Páně
237 D Balthasar von H.U. Křesťansky meditovat
238 D Carretto Carlo Hledal jsem a nalezl jsem
239 D Carretto Carlo Dopisy z pouště
240 H Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dějin I.
241 H Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dějin II.
242 D Morel Claude 15 dní s Františkem Saleským
243 D Pyronnet Joseph, 15 dní s Mahátma Gándhím
244 D Kohut Vojtěch 15 dní s Hedvikou Slezskou
245 D Pinet André 15 dní s Janem Tauberem
246 Dět Maria-maminka Pána Ježíše
247 Pas Vanier Jean Rodí se nová naděje
248 D Ivančič Tomislav Vezmi svůj kříž a následuj mě
249 O Karas Jiří Krásný život pod psa
250 T Volt Miroslav Odmítnout nebo obejmout?
251 C Neuner Peter Laici a klérus?
252 N Waldenfesl Hans Fenomén křesťanství
253 D Buddha Gautama Slova živoucího ticha
254 D Kulač Jaroslav Květen ve Fatimě
255 Sv Bühlmann Walbert Jan XXIII
256 T Otto Rudolf Posvátno
257 L Nowak Mieczyslav Žít mší svatou
258 Mor Koch Kurt Konfrontace nebo dialog?
259 O Jílek Ladislav Humor za kostelem  1. díl
260 Bel Hobizal František Svatá země
261 O Heller David Přijď v sobotu na snídani
262 D Rohr Richard Duchovní bratři
263 D Herbst Karel O Božím vedení
264 D Ratzinger Joseph Křížová cesta v Koloseu
265 D Grün Anselm Moc nad bezmocí
266 F Vácha Marek Orko Návrat ke Stromu života
267 Sv Bosco Teresio Dej mi duše
268 Sv Pfau Ruth Srdce má své důvody
269 Vých Biddulph Steve Proč jsou šťastné děti šťastné
270 Dět kol. aut. František Xaverský
271 Dět Křížové cesty
272 Dět Renč Ivan Tajemství posledního večera
273 D Augustinus Aurelius Vyznání
274 D Vella Elias Ježíš - lékař těla i duše
275 C Lubichová Chiara Cesta ke společenství
276 B Cavanauch Brian Kam patří mořské panny?
277 Cd Benedikt XVI. DEUS CARITAS EST (encyklika)
278 Bel Kolman Karel Příběhy ze školních lavic
279 D kol. aut. Nové rodiny
280 D Augustyn Josef Křivda, odpuštění, smíření
281 Sv kol. aut. Svatý Maxmilián  Maria Kolbe
282 Sv Parisciani Gustavo Svatý Josef Kopertinský
283 V Kašparů Max malý kompas víry
284 D Grün Anselm Kdybych měl už jen jeden den života
285 V Costa M,  Giordano R. Chceš být křesťanem?
286 D Alphonso Herbert Osobní povolání
287 Bel Graves Robert Já, Klaudius
288 Bel Toman Josef Po nás potopa
289 Sv Bosco Teresio Don Bosco
290 B kol. aut. Slovo na cestu
291 Bel Hünnermann Vilém Otec vyhoštěných
292 D Koláček Josef Moravské exultet
293 Bel Trappová M. A. S písní kolem světa
294 Bel Lamping Severin Ti, kdož nalezli pravdu
295 Bel Bloch Richard Jean ...a spol
296 Bel Kossaková Zofia Křižáci   1
297 Bel Kossaková Zofia Křižáci   2
298 Bel Kossaková Zofia Křižáci   3
299 Bel Kossaková Zofia Křižáci   4
300 D Graham Billy Pokoj s Bohem
301 D Kniha života
302 D Häring Bernard Láska je víc než přikázání
303 T Zvěřina Josef Teologie agapé II.
304 F kol. aut. Cesty k pramenům
305 V Schmidkonz Theo Maria - postava víry
306 O Kartooms Toon Farnost na blatech
307 V Dobraczynski Jan Listy Nikodémovy
308 Dět Kašpar Oldřich Děti opřeného hada
309 D Caretto Carlo Skutečnosti z druhé strany
310 O Zibal Pavel Šéfe, znáte Želiv?
311 V Kasper Walter Dogma pod Božím slovem
312 D Pio Padre Myšlenka na každý den
313 Bel Bernanos Georges Deník venkovského faráře
314 V Poselství Ježíšovo - výběr textů evangelií
315 Sv Blahoslavená Anežka Česká - sborník
316 Hu Kancionál - zpěvník
317 Hu Mešní zpěvy
318 L Český misál
319 V Kasper Walter O víře
320 D Merell Jan Setkání s Ježíšem
321 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   1 - 2
322 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   3
323 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   4
324 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   5
325 B Nový Zákon
326 Bel Waltari Mika Jeho Království   1 - 2
327 Bel Neff Vladimír Zlá krev
328 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 1
329 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 2
330 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 3
331 O Záloha Jiří Šumava od A do Z
332 Bel Barhoň Jiří Zlý farář přejel hodného psa
333 D Madre Philippe Adorace a útěcha
334 Poe Veselý Josef Ozvěny Velikonoční
335 O Žídek Leo Psáno před popravou
336 Poe Trávníček Mojmír Maria Panna, Matka Slova
337 T Beneš K., Machula Stav dialogu přírodovědců s teology
338 C Scazzero Peter Emocionálně zdravá církev
339 Z kol. aut. Moudrost nemocných
340 Z Zandler Martin Křesťan a zdraví
341 Poe Slavík Ivan Moje Velikonoce
342 Poe Čep Jan Cesta do Emauz
343 D Pachman Luděk Boha nelze vyhnat
344 D Pekárek Alois, P. Hořící srdce
345 D Whiteová Gould Elen Cesta ke Kristu
346 D Bishop Jim Den, kdy zemřel Kristus
347 F Halík Tomáš Co je bez chvění, není pevné
348 C Halík Tomáš Oslovit Zachea
349 D Špidlík Tomáš Církevní otcové
350 D Holčáková Renáta Bůh v mém životě
351 D Svatošová Marie Zapaluji?
352 D Negreová Mireille Pro Tebe, můj Bože tančím
353 D Grün Anselm Tvé jméno
354 D Grün Anselm Štěstí souznění
355 Bel Guareschi Giovannino Rok dona Camilla
356 P Amorth Gabriele Exorcisté a psychiatři
357 T Halík Tomáš Noc zpovědníka
358 Dět Piëch Kirsten Terezka ve Vatikánu
359 Dět Háje F. Kájovy děti
360 D Guardini Romano O modlitbě
361 D Suens Král Baudouin
362 D Duka Dominik Škola vnitřní modlitby
363 Z Rejdák Zdeněk Páter František Ferda
364 Vých Campbell Ross Hledám svou cestu
365 Z Jonáš Josef Tajenky života
366 Sv Kratochvíl Alois Neztrácejte naději
367 Bel Holková Marie Čao, Niku
368 Hu Hosana 3
369 V Vácha Marek Orko Šestá cesta
370 D Kodet Vojtěch, P. Mariánské modlitby
371 D Vella Elias Zakotvit svůj život v Bohu
372 D Štulla Lubomír Já jsem
373 Dět Rocková Lois Modlitba Otčenáš a Desatero
374 N Hrbek Ivan - překlad Korán
375 N Partridge Christopher Lexikon světových náboženství
376 B Rodinná Bible
377 D  sv. Jan od Kříže Výstup na horu Karmel
378 H Cornejová Ivana Tovaryšstvo Ježíšovo
379 Bel Werfel Franz Bledě modré ženské písmo
380 Bel Čep Jan  Dvojí domov
381 Bel Hünermann Vilém Syn brusiče nožů
382 D Boaga Emanuele Maria a Karmel
383 D Čížovský Zdeněk V Africe mi říkali Sípho
384 Dět Svoboda J. Z. Silvie
385 D Bonhoeffer Dietrich Život v obecenství
386 D Nigg Walter Mary Ward
387 V Orchardová Emanuela Až Bůh bude chtít
388 N Halík Tomáš Prolínání světů
389 D  Crofter Warren Velká kniha Islámu
390 Poe Giono Jean Muž, který sázel stromy
391 D Balík Jan Máš na víc
392 P Frankl Viktor A přesto říci životu ano
393 Mor Skoblík Jiří Morálka v dialogu
394 Bel Werfel Franz Píseň o Bernadetě
395 Bel McAllisterová Margaret Život na prodej
396 F Scherer Georg Smrt jako filozofický problém
397 P Dalrymple Theodore Život na dně
398 Pa Balík Jan Cesta k domovu
399 T Kusánský, Eckhart Jednota a mnohost
400 D Leenenová Anna Marie Jak se žije poustevníkům
401 Sv Jan Pavel II.
402 D Špidlík Tomáš Cesta Ducha
403 D Breviář
404 D Horek Oldřich  Hle, činím všechno nové
405 Bel Bůh má veselé lidi rád
406 M Eldredge John & Stasi Úchvatná !
407 H Spee Friedrich Procesy s čarodějnicemi
408 B Czech Jan Biblické příběhy v proměnách času
409 D Zukic Tereza Skateboard Boží
410 D Kempenský Tomáš Následování Krista
411 B Žalmy
412 Sv Marrcu Henri Svatý Augustin
413 Z Incorvaia Nicola Na pozadí AIDS
414 H Studený Jaroslav Já odsouzený č. 11783
415 V Grün Anselm  Dimenze víry
416 V Rahner Karl Můj problém
417 B Nový Zákon- Nová Bible Kralická
418 Bel Barhoň Jiří Pane faráři, já vás budu muset zabít !
419 Bel Koláček Josef Na březích Visly svítá
420 Bel Zeyer Julius Zahrada Mariánská
421 Bel Bohumil Josef Kapka krve
422 D Horek Oldřich Hle, činím všechno nové
423 Bel Schwarz Jan Krásný život pod psa
424 D Lucie Sestra Lucie hovoří o Fatimě
425 D Vella Elias Duch Svatý - pramen Života
426 Dět Sv. František z Assisi
427 B Czech Jan Biblické příběhy v proměnách času
428 Bel Carter Forrest Škola Malého stromu
429 Dět Sánchez Silva Marcelino
430 D Vella Elias Svatost je pro každého
431 D Mühs Wilhelm Hlasy ticha
432 D Kodet Vojtěch Marta a Marie trochu jinak
433 D Špidlík Tomáš Duchovní jednota nové Evropy
434 D Ivančič Tomislav Zůstaňte ve mně a já ve vás
435 D Špidlík Tomáš Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.
436 CD Direktář o lidové zbožnosti a liturgii
437 P Parodi Marino Najdi v sobě sílu radosti
438 Dět Král přichází
439 CD život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
440 V Ratzinger Josef Duch liturgie
441 V Ratzinger Josef Ježíš Nazaretský
442 Bel Hobizal František Budějovická trilogie
443 Bel  Fooker Marilyn Nejbohatší poustevník
444 Bel Petersová Anna Cheri - zázrak z ulice
445 V Yancey Philip Dotknout se neviditelného Boha
446 Sv Türks Paul Filip Neri -nakažlivá nemoc
447 Vých Ferrero Bruno Vychovávej jako Don Bosco
448 O Simon Boris Hadráři z Emauz
449 M Chapman Gary Pět jazyků lásky
450 M Tizzardová Mo Jak se modlit za nevěřícího manžela
451 P Desbasová Jackie List příteli v depresi
452 P Grün Anselm Pokoj v srdci
453 CD Sacramentum caritatis
454 B Castranovová Filipa Seznamujeme se s Písmem Svatým
455 Sv Don Bosco Můj život pro mladé
456 Dět Tillmans Klemens Per
457 D Piťha Petr Tři křížové cesty
458 D Kodet Vojtěch Jeho rány nás uzdravily - křížová cesta
459 D Novéna ke Sv. Josefu
460 D Grün Anselm Vidět v druhém Krista
461 D Biela Slawomir Stojím u tvých dveří a klepu
462 D Janšta Josef Můj tatínek
463 D Rahner Karl Slova do mlčení
464 D McAll Kenneth Uzdravení rodových kořenů
465 Dět Jagoš Pavel Na cestě k Bohu
466 Dět Strobel Leo Kauza Stvořitel pro děti
467 Dět Strobel Leo Kauza Stvořitel pro děti
468 Z Kašparů Max Třicet případů Malé, bílé, kulaté
469 F Machula Tomáš Filozofie přírody
470 T Halík Tomáš Vzdáleným nablízku
471 K Kompendium katechismu katolické církve
472 P Rohr Richard Stát se moudrým mužem
473 Pa Svatošová Marie Hospice a umění doprovázet
474 C D Benedikt XVI. SPE SALVI (encyklika)
475 Sv Fořt Karel Život voněl člověčinou
476 B Kroll Gerhard Po stopách Ježíšových
477 H Vaško Václav Dům na skále 1
478 D Grün Anselm Jak znovu najít radost?
479 D Lucado Max Když Tě Bůh nežně volá Tvým jménem
480 D Marsch Michael Uzdravení skrze Bibli
481 Bel Marshall Bruce Smuteční svíce pro Paříž
482 Bel Hünermann Wilhelm Farář Arský
483 T Pospíšil Václav Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel
484 T Pospíšil Václav Jako v nebi, tak i na zemi
485 M Garlocková R. Jak se modlit za své děti
486 O Mariánská poutní místa
487 Dět Wrightová Ann Sally Bible v otázkách
488 D Boury J Návštěvy nejsvětější Svátosti
489 D Caco Lucio Mariánské myšlenky
490 D Hlouch Josef Minutěnka
491 D Amort Gabriele Mariánské inspirace
492 D Manning Brenan Evangelium zlomených
493 B Kaiser Otto Odkaz alexandrijských židů
494 B Soušek Zdeněk Knihy tajemství a moudrosti  1.
495 B Soušek Zdeněk Knihy tajemství a moudrosti  2.
496 Bel Le Fort von, Gertrud Rouška Veroniky
497 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - kletba
498 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - průvodce
499 Bel Vaněk František Na krásné samotě
500 Sv Dziwisz Stanislaw Život s Karolem
501 P Eldredge John Srdce muže
502 H Pekař Josef O smyslu českých dějin
503 Mor Häring Bernhard Láska je víc než přikázání
504 Mor Pecka Dominik Umění žíti
505 M Trobisch A. Walter Měl jsem rád jedno děvče
506 M Wheatovi Eda a Gaye Tajemství milování
507 N Šrímad Šrí Život pochází ze života
508 N Šrímad Šrí Zlatý Avatár
509 N Šrímad Šrí Šrímad Bhágavatom - Stvoření I
510 N Šrímad Šrí Šrímad Bhágavatom - Stvoření II
511 N Šrímad Šrí Šrímad Bhávagatom - Stvoření III.
512 Sv Mazálková Vojtěška Paní z Lemberka
513 Sv Němec Jaroslav Nové profily světců
514 B Holtz Traugott Ježíš z Nazareta
515 B Evangelium "neznámého" boha
516 H Hoffman Bedřich A kdo vás zabije...
517 D Michel Jean Claude Kdo jsi, Maria?
518 Dět Mondscheinová Helga Otec Vendelín a čtyři raubíři
519 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - zaklínadlo
520 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - klam
521 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - střet
522 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - duchové
523 Sv Peroutková Karolína Karel Herbst - rozhovor
524 Sv Křivohlavý Jaro Dvě lásky
525 Mor Vácha Marek Místo na němž stojíš, je posvatné
526 D Bůh v mém životě
527 D Whitehead G. Charles Letnice jsou pro život
528 N Cacareová, Cantelmi Černá kniha satanismu
529 C Kasper Walter Duchovní ekumenismus
530 O Gilbert Guy Evangelium podle svatého lotra
531 Bel Hünermann Wilhelm Pekařský učedník ze Znojma
532 Dět Renč Ivan Šest kamenných džbánů
533 H Cardini Franco Dějiny křesťanství pro mládež
534 P Claud Henry, Townsend John To není moje chyba
535 M Claud Henry, Townsend John Hranice v chození
536 D Nouwen Henri Zraněný ranhojič
537 Dět Cleary Beverly Milý pane Henshawe
538 Sv Mazanec Jan Čím to je, že jste tal klidný-rozhovor s P. Dvořákem
539 P Salamolard Michel Staň se sám sebou
540 Bel Gurney David Dobrý boj
541 H Fröhlich Roland Dva tisíce let církve
542 D Halík Tomáš Dotkni se ran
543 O Šimsa Jaroslav Vánoční traktát o čtení knih
544 Bel Yourcenarová Marguerite Kámen mudrců
545 B Pípal Blahoslav Moudrost knihy přísloví
546 Sv Trstenský Viktor Sila viery, sila pravdy
547 T Hromádka J. L. Pravda a život
548 T Tillich Paul Biblické náboženství a ontologie
549 T kolektiv autorů Svoboda Kristovy církve v dějinách
550 H Rejchrtová Noemi Směřování
551 H Molnár Amadeo Valdenští
552 H Počátky tolerančního evangelictví
553 H Rejchrt Luděk Na horách ležící
554 Hu Fliedr Bob Abrahám
555 D Špidlík Tomáš Apoštol národů svatý Pavel
556 D Courtois Gaston Důvěrně s Ježíšem
557 D Miguelová Aura Fatimské tajemství  a Jan Pavel II.
558 D Vlk Miloslav Vítězství Krista
559 D Matice cyrilometodějská Křížová cesta s Antonínem Šuránkem
560 B Feinbergová Miriam Každodenní život v Ježíšově době
561 H Vaško Václav Dům na skále 2
562 H Vaško Václav Dům na skále 3
563 Sv Benedikt XVI. Otcové církve
564 Pa Mac Nott Francis Služba osvobozování od zlých duchů
565 M Hrdlička Josef Silná jako smrt je láska
566 M Pansardová Christine Víra v rodině
567 Dět Piperová Sophie Dětská Bible - čti a poznávej
568 Dět Schauberová K. Velká kniha o svatých
569 CD Katalog diecéze českobudějovické
570 Bel Noëlová Marie Vánoce starého velblouda
571 D Mac Donald Gordon Obnova zhrouceného světa
572 D Yancey Philip Zklamán Bohem
573 D Yancey Philip Ohlasy z jiného světa
574 D Piper John Hlad po Bohu
575 O Vanauken Sheldon Přísné milosrdenství
576 Bel Konečná Alena Nesviť mi do repráku!
577 Bel Long B. Paul Muž s koženým kloboukem
578 Vých Townsend John Hranice a dospívající
579 H Klíčová Marcela Vzestup křesťanství
580 P Chapman Gary Hněv
581 Bel Hűnermann Wilhelm Mnich mezi vlky
582 M Bartonová Ráchel Madony ve tři ráno
583 M Melchiorová Anna Mateřství
584 Mor Tomlin Graham Sedm hlavních hříchů
585 D Quoist Michel Mezi člověkem a Bohem
586 H Vlček Vojtěch Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel
588 Bel Barhoň Jiří Všichni svatí s hašlerkou
589 D Grűn Anselm O životě z víry s A. Grűnem
590 Pa Šlégr Jiří Poklady misií s J. Šlégrem
591 Mor Tessore Dag Hlavní neřesti
592 CD Benedikt XVI. Caritas in veritate - Láska v pravdě - encykl.
593 Sv Pierre Abbé Testament
594 Bel Peyrous Bernard Potká jezuita františkána
595 Bel Pilka Jiří Rozcuchaná kniha
596 Bel Šmakal Pavel 1000 židovských anekdot
597 H Grossi Vittorino Křesťanský život v prvních staletích
598 Sv Ventura Václav Jan Evangelista Urban - život a dílo. 
599 Sv Stephanová Lydia Osamělá cesta Daga Hammarskjőlda
600 Bel Buber Martin Chasidská vyprávění
601 CD Pesch Hermann Otto Druhý vatikánský koncil 1962-1965
602 D Svatošová Marie Oslovuji? Na minutu s Lad. Kubíčkem
603 D Lachmanová Kateřina Síla přímluvné modlitby
604 H Liška Ondřej Církev v podzemí a spol. Koinátes
605 D Maureder Josef Porozumět Božímu volání
606 D Steinová Edita Myšlenky a meditace
607 B Sokol Jan  Zůstat na zemi
608 D Fuchs Adolf Boží láska žije
609 D Delirious Navždy o lásce tvé chci zpívat
610 O 500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen Stein
611 T Halík Tomáš Stromu zbývá naděje
612 L Grűn Anselm Křest
613 L Grűn Anselm Biřmování
614 L Grűn Anselm Eucharistie
615 B Průvodce Biblí
616 D Augustyn Józef Jeruzalémské meditace
617 D Grűn Anselm Velepíseň na lásku
618 Bel Peyrous Bernard Jezuita a františkán kouří dýmku
619 Bel Hűnermann Wilhelm Farář světla
620 Vých Saughlin Paul Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"
621 Vých Sonet Denis Já tě snad přetrhnu
622 N Šrímad Šrí Krišna
623 N Satsvarúpa Dása Gosvámí Prabhupáda
624 Poe Deml Jakub Betlémský poutník
625 Sv Marosini Florini Giuseppe Svatý František z Pauly
626 Sv Papež Benedikt XVI. v ČR
627 D Špidlík Tomáš Vnitřně zakoušet
687 Z Grűn Anselm Umění stárnout
688 C Raban Miloš Sněm České katolické církve
689 L Vacek Václav Pozvání k Večeři Páně
690 P Raban Miloš Duchovní smysl člověka dnes
691 N Kropáček Luboš Súfismus-dějiny islámské mystiky
692 N Stehlík Ondřej Ugaritské náboženské texty
693 N Rüpke Jörg Náboženství Římanů
694 Bel Pourrat Henri Kašpar z hor I., II.
695 Dět Janšta Josef Tomášek I., II.
696 D Piťha Petr Zamyšlení na křížové cestě
697 Sv BonaventuraP., Wilhelma J. Svatý František Serafínský
698 Sv Škrňa Ladislav P. Jarolím Adámek
699 O Mráček František Medžugorje II.
700 Vých Piťha Petr Výchova, naděje společnosti
701 CD kol.autorů Acta č.4/2009
702 CD kol.autorů Acta č.3/2008
703 M Rheinwaldová Eva Rodičovství není pro každého
704 Bel Martin Eduard Andělské dopisy
705 D Ziótkowski Zenon Modlitby
706 D Müller Wunibald Nabrat dech v Boží blízkosti
707 D Renč Václav Májové úvahy
708 D Philippe Jacques Ve škole Ducha svatého
709 P Assländer Friedrich, Grün Anselm Time management jako duchovní úkol
710 Káz Konzbul Pavel Polednice
711 L Grün Anselm Svátost manželství
712 N Stemberger Günter Úvod do judaistiky
713 C Lubac de Henri Meditace o církvi
714 Vých Ishmael Děti a církev
715 M Sonet Denis Miláčku, netrap mě …
716 P Křivohlavý Jaro Mít pro co žít
717 B Moloney Francis J. Evangelium podle Jana
718 V Winter David ABC křesťanství
719 L Simajchl Ladislav Naše role při nedělní bohoslužbě
720 D Holík Martin Pane, ať slyším!
721 D Evely Lovis Modlitba moderního člověka
722 Bel Martin Eduard Kniha radosti
723 O Harather Rene Ternitz-eine Stadt stellt sich vor
724 L Grün Anselm Svátost nemocných
725 Vých Poli Osvaldo Srdce táty
726 Vých Poli Osvaldo Maminky, které milují příliš
727 Bel Bermejo José Carlos Příběhy pro uzdravení duše
728 D Ravasi Gianfranco Měsíc s Pannou Marií
729 D Svatošová Marie Tykadlem víry
730 P Grün Anselm Život je teď
731 Káz Špidlík Tomáš Vatikánské promluvy s humorem
732 V Vácha Marek Orko Návrat ke Stromu života
733 P Grün Anselm, Müller Wunibald Co je duše?
734 D Abeln Reinhard, Kolb G. Život plný setkání
735 C Wanke Joachim Obtíže a šance církve v dnešním světě
736 C Duka Dominik, Badal Milan Bílá kniha církve
737 Bel Young Paul Chatrč
738 Bel Ilibagiza Immaculée Odpustila jsem
739 Bel Ilibagiza Immaculée Přežila jsem
740 Bel Bachlová Sonja Příběhy nejen pro nemocné
741 Bel Hejná Markéta Betlémská flétna
742 Bel Martin Eduard Andělé nás neopouštějí
743 T Halík Tomáš Divadlo pro anděly
744 Káz Vrbacký Petr Vzhůru k vodám
745 L Grün Anselm Svátost smíření
746 Vých Poli Osvaldo Maminky, které milují příliš
747 D Newman Henry John I pokus se počítá
748 U Sendler Egon Ikony Krista
749 Dět Musset Jacques Kniha o Bibli
750 Sv Oder Slawomir, Gaeta Saverio Proč svatý?
751 Sv Piťha Petr Posel ze zámoří-sv.Jan Nepomuk Neumann
752 Sv Piťha Petr Svatí Cyril a Metoděj
753 Sv Chalupský Václav Cesta českého faráře pod sekeru
754 D Kolodiejchuk Brian Novéna s Matkou Terezou
755 D Szabo Miloš Žít podle Bible
756 D Gilbert Guy Buďte světlem!
757 L Kostelník
758 V Grün Anselm Smrt není konec
759 D sestra Marie od Navštívení Krásný žebrák
760 D Herbst Karel Křížová cesta s ikonami
761 Bel Le Fort Gertrud von Poslední na popravišti a jiné novely
762 N Williams Paul Neočekávaná cesta
763 Sv Galvin James Život Jana Nepomuka Neumanna
764 D Ptáček Jaroslav Křížová cesta se sv.Anežkou Českou
765 D ČBK Novéna o křtu
766 Sv Bahounek Tomáš Pod ochranou královny
767 U Vaverka Jiří Moderní sakrální stavby církví a náboženských spol.
768 Mor Matuška Peter J. Zpověď
769 L Grün Anselm Svátost kněžství
770 Bel Martin Eduard Andělské vteřiny
771 Bel Martin Eduard Babičky a andělé
772 Mor Skoblík Jiří Láska, tělo a etika
773 D Pasqua Leoluca Podvod magie
774 M Müller Wunibald Zamlčené rány
775 O Dostatni Thomasz, Halík tomáš Smířená různost – rozhovor
776 Dět Selucký Oldřich Pavel, dobrodruh víry
777 V YOUCAT – katechismus katolické církve pro mladé
778 Dět Martínez Miguel Berzosa Ignác z Loyoly
779 Z Assländer Friedrich, Grün Anselm Práce jako duchovní úkol
780 Bel De Wohl Louis Dobývat nebe
781 D Cantalamessa Raniero Osm kroků ke štěstí
782 D Notker Wolf Andělé v kursu
783 D Vella Elias Uzdrav mě, pane
784 D Blaquiéreová Georgette Evangelium podle Marie
785 B Benedikt XVI. Apoštol Ježíše Krista
786 F Halík Tomáš Úvahy na prahu tisíciletí
787 V Ratzinger Joseph Benedikt XVI. Ježíš Nazaretský II.
788 D Philippe Marie-Dominique Blahoslavenství jako lék
789 O Grygar Jiří Vesmír, jaký je
790 D Escrivá Josemaría Cesta
791 Sv Stehlík Eduard Páter Method
792 M Caffarel Henri Šťastné manželství
793 T Pecka Dominik Cesta k pravdě
794 T Chesterton Gilbert Keith Orthodoxie
795 B Pět svátečních svitků
796 B Marguerat Daniel Člověk z Nazaretu
797 B Charlesworth James Ježíš a svitky od Mrtvého moře
798 F Poutníkův labyrint světa
799 F Marcel Gabriel K filosofii naděje
800 Z Rejdák Zdeněk Za zdravím s jasnovidcem páterem Františkem Ferdou
801 Dět Olšava Jaroslav Hledání pokladu
802 Sv Kratochvíl Alois F. Zavátou stopou
803 Sv Giudiciová Maria Pia Marie Dominika Mazzarellová – Žena včerejška i dneška
804 Sv Malinski Mieczyslaw Celý Tvůj
805 O Koutecká Helena Stručný místopis Mariánské úcty v Čechách a na Moravě
806 O Dokládal Pavel Fatima a Panna Maria na konci druhého tisíciletí
807 O Zíka Jan Panna Maria Budějovická
808 O Felici Icilio Fatima
809 O Hynek R.W. Umučení Páně vědou odhalené
810 O Neuvecelle Jean, Imber Walter Vatikan
811 D Burt Donald X. Na stará kolena
812 D Crabb Larry Uvnitř
813 D Pereira Alfonso Myšlenky a modlitby
814 D Soukup Emilán Mluvil v podobenstvích
815 D Devananda Angelo Matak Tereza- myšlenky na každý den
816 D Rafaleová Marie Vinný keř
817 D Miklík Josef Život bl.Panny Marie
818 D Neradová Květoslava Cesty člověka k naději a smíření 1.
819 D Neradová Květoslava Cesty člověka k naději a smíření 2.
820 H Žemlička Josef Přemyslo Otakar II.
821 H Dvořáčková-Malá Dana Královský dvůr Václava II.
822 H Rožmberkové – stručný průvodce výstavou
823 H Jarošová Jindra Svatí kacíři
824 H Hladík Dušan Dějiny kláštera Porta Coeli I.
825 H Vavřínek Vladimír Církevní misie v dějinách Velké Moravy
826 Bel Valtorty Marie Život Pána Ježíše
827 Bel Valtorty Marie Život Panny Marie
828 Bel Fort Gertrud Pilátova žena
829 Bel Beccalossi Maria Lucia Dívka z údolí pod Andami
830 Bel Durych Jaroslav Rekviem
831 Bel Dobraczynski Jan Klíč moudrosti
832 Bel Deml Jakub Tasov
833 Bel Durych Jaroslav Služebníci neužiteční
834 Bel Dobraczynski Jan Přelévat moře
835 Bel Vondruška Vlastimil Velký král Přemysl Otakar I.
836 Bel Polách Antonín Richenza
837 Bel Čep Jan Modrá a zlatá
838 Bel Koláček Josef Kapka krve
839 Bel Čep Jan Děravý plášť
840 Bel Benson Robert Huch Neviditelné světlo
841  Bel Durych Jaroslav Kouzelná lampa
842 Bel Deml Jakub Rodný kraj
843 Bel Scheler Max Řád lásky
844 Bel Pascal Blaise Myšlenky
845 U Čmerda Lumír Umění-Novozákonní obrazová řada
846 Sv Frossard André Portrét Jana Pavla II.
847 CD Mráček Pavel K. Stručná příručka církevních dějin
848 O Brandstaetter Roman Umbrijské kroniky
849 Poe Renč Václav Skřivaní věž
850 L Pokorný Ladislav Světlo svátostí a času
851 P Carson Ben, Murphey Cecil Směřovat výš
852 D Bosmans Phil Nezapomeň na radost
853 CD Pražský katolický sjezd-Obrazový památník
854 CD Tretera J.R., Horák Záboj Slovník církevního práva
855 O Lavička Roman, Šimůnek Robert Měst.farní kostel ve středověk.Čechách – Trhové Sviny
856 D Kodet Vojtěch Novéna k Panně Marii
857 Dět Graubner Jan Zelíková Anička
858 Sv Kolodiejchuk Brian Pojď, buď mým světlem – Matka Tereza
859 Sv Město Prachatice Sv. Jan Nepomuk Neumann ve fotografii
860 Poe Veselý Josef Pozdravení přátelům
861 P Carré Marie-Angel I darebák má duši – Vychovaný na ulici, zachráněný Bohem
862 D Grün Anselm, Reitzová Petra Mariánské svátky
863 D Burpo Todd, Vincent Lynn Nebe opravdu je …
864 Vých Leman Kevin Na otci záleží
865 M Chapman Gary Pět znaků láskyplné rodiny
866 M Rosenau Douglas Tajemství milování II.
867 V Lengerke Georg von YOUCAT – modlitební knížka pro mladé
868 B Pronzato Alessandro Provokující evangelia
869 Bel Bonnequová Reneé Rekviem za vojáka
870 B Harrington Wilfrid J. SACRA PAGINA – Kniha zjevení
871 F Vácha Marek Orko Loď
872 T Halík Tomáš Chci, abys byl
873 Bel Martin Eduard Je tu přece Ježíšek
874 Dět Karafiát Jan Broučci
875 D Gilbert Guy Srdce v ohni
876 S Gay Laurent Zase žiju
877 V Ratzinger Joseph Ježíš Nazaretský PROLOG
878 V Kašparů Max Po provaze ke Kristu
879 V Gaeta Saverio Papež František. Život a výzvy.
880 Sv Bergoglio Jorge, Skorka Abraham O nebi a zemi
881 K sv.Cyril Jeruzalémský Mystagógické katechese
882 Sv Polách Antonín Bratři ze Soluně
883 V Heine Susanne, Pawlowsky Peter Moderní průvodce křesťanstvím
884 K Hdlička Josef Mezi setbou a sklizní
885 C Biskupství plzeňské 20 let Plzeňské diecéze
886 B Drápal Dan Úvahy nad žalmy
887 Mor Hermann Otto Desatero  božích přikázání
888 Sv Biallowons Simon František- papež z druhého konce světa
889 M Parsons Rob Deset tipů pro táty
890 M Parsons Rob Deset tipů pro rodinu
891 D Küng Hans Malé dějiny katolické církve
892 P Zenová Katrina J. Když život nejde podle tvých představ
893 L Ramm Martin Přistoupím k oltáři Božímu
894 V Sokol Jan Proč chodíme do kostela
895 P Atkinson Sue První kroky z deprese
896 D Soldavini Tiziano Síla lži
897 D Daigneault André Cesta nedokonalosti
898 Bel Ferrero Bruno Příběhy pro potěchu duše
899 Bel Barhoň Jiří Malý muž ve velkém vápně
900 Bel Ferrero Bruno Další příběhy pro potěchu duše
901 C Vlček Josef O mši svaté
902 P Middleton K., Smith J. První kroky z poruchy příjmu potravy
903 Vých Burdová Ilona Jak mluvit s dětmi o sexu, manželství a rodičovství
904 Sv Kazantzakis Nikos Chuďásek Boží – Život sv. Františka
905 Dět Muroňová Eva, Havel Tomáš C. Děti se ptají, odborníci odpovídají
906 F Ferry Luc Rozumět životu
907 Sv Feldmann Christian Život naplněný solidaritou
908 N Reeber Michel Velká světová náboženství
909 Z Svatošová Marie Hospice a umění doprovázet
910 Bel Olšava Jaroslav Království boží slíbeno ponižovaným
911 Sv Dachovský Karel Svatý Norbert
912 Pa Maturkanič Patrik Svátosti – Viditelná znamení neviditelné skutečné spásy
913 Dět Tůmová Magdaléna Pohádky o svaté Zdislavě
914 Pa Kilnarová M., Kalocsányi J. Inspiromat
915 Bel Spillmann Joseph Oběť zpovědního tajemství
916 Sv děti a učitelé Světla na zemi i na nebi
917 Bel Greene Graham Vyhaslý případ
918 D Hession Roy Dobrá zpráva pro špatné lidi
919 D Grün Anselm Pokora a zakoušení Boha  
920 Poe Klika František Sváteční meditace
921 Bel Dobraczyński Jan Stín Otce
922 D Mráček František Ježíšovy cesty I.
923 D Mráček František Ježíšovy cesty II.
924 Sv Langford Joseph Matka Tereza a Panna Maria
925 Sv Wilhelm Bonaventura J. Svatý František Serafínský
926 CD Papež František Lumen Fidei
927 F Frankl Viktor E., Lapide Pinchas Bůh a člověk hledající smysl
928 Bel Šulcová Marie Strach buší na dveře
929 Mor Řehák Tomáš Sex: šlehačka na dortu
930 O Randal Dr., Smith D. Cesta do Svaté země
931 O ČBK Katolická církev v ČR
932 D Vácha Marek Orka, Satoria Karel Život je sacra zajímavej
933 Bel Dobraczynski Jan Hrom udeřil potřetí
934 CD Jan Pavel II. Encyklika: Poslání Krista Vykupitele
935 C Černý Jiří Poutní místa českobudějovické diecéze
936 O Rozkošná Blanka Židé na Jindřichohradecku I. - Jindřichohradecko a Třeboňsko
937 O Rozkošná Blanka Židé na Jindřichohradecku I. - Dačicko a Slavonicko
938 L Direktář o lidové zbožnosti a liturgii
939 T Altrichter Michal SJ Příručka spirituální teologie
940 D Vácha Marek Neumělcům života
941 D Gilbert Guy Tváří v tvář utrpení
942 Dět Lehká Anna A zdálo se mu …
943 N Lenoir Frédéric Mnich a lama
944 H Decaux Alain Velké záhady minulosti
945 Sv Seewald Peter Benedikt XVI., Joseph kardinál Ratzinger
946 D Dvořáková Eva Dáš mi sen
947 CD II. Vatikánský koncil očima Jana XXIII. A Pavla VI.
948 Pa Opatrný Aleš Cesty pastorace v pluralitní společnosti
949 Sv  Saint Exupéry Antoine Dopisy matce – korespondence z let 1910-1944
950 Sv Dotkni se výšin. Po stopách slavných osobností.
951 S René-Luc P. Vychoval mě gangster
952 V Ratzinger Joseph Bůh svět
953 D Procházková Helena Noční adorace
954 O Matka Elvíra Objímat vyhaslá srdce
955 D Immaculeé Ilibagiza Růženec mi zachránil život
956 V Maier Hans Svět bez křesťanství -  co by bylo jinak?
957 D Grün Anselm, Fijen Leo Rok, kdy zemřel můj otec
958 Ost Hvížďala Karel Restaurování slov
959 Bel Coelho Paulo Vítěz je sám
960 D Bro Bernard Moc zla
961 D Omartianová Stormie Síla modlitby teenagera
962 S Czyź Lidia Silnější než smrt
963 D Garrett Greg Evangelium podle U2 – Opři se o mě
964 S Smilkovi Pavel a Lydia, Frydrychová Když se život obrátí naruby
965 S Chevreau Guy Tančíme, protože neumíme létat
966 N Verlinde Joseph-Marie Z ašramu do kláštera
967 B Nejlepší zpráva všech dob
968 N Dalajlama Síla soucítění
969 U Lavička Roman Pozdně gotické kostely na rožmberském panství
970 Poe Matky
971 M Müller Wunibald Zamilovanost
972 D Steinová Eva Cesty k vnitřnímu ztišení
973 D Cantalamessa Raniero Putování za nepomíjejícím
974 D Svatošová Marie O naději

975 H Malý Radomír, PhDr Nejkrvavější genocida současnosti
976 D Johne Karin Modlitba mlčení
977 M Szabo Miloš Manželství ,to je také slib
978 Sv Ciszek Walter J.Sv  Flaherty Daniel L.Sv  S Bohem v Rusku
979 Sv Rösner Libor Archa Zákona.Příběh sv.Antonína z Padovy
980 D Grün Anselm Kořeny
981 Bel Goso Diego Farářské vtipy
982 D Kubíček Ladislav O svobodě
983 B Petráček Tomáš Předobrazy Krista ve Starém Zákoně
984 D Cloud Henry Tajemství božích věcí
985 B Fürst Vlastimil Začalo to zklamáním a končí nadějí
986 Sv Lebioda Dariusz Tomasz Tajemství papeže
987 Dět Thomas Jerry D. Detektiv Zack a ukradený artefakt
988 Dět Thomas Jerry D. Detektiv Zack a záhada u hromové hory
989 M Varier Jean Jako muže a žena je stvořil
990 M Parsons Rob Jak žít a přežít manželství
991 D Bossilová Gabriela On a já
992 CD František,papež Laudatosi-Buď pochválen
993 Hu Danis Angelicus Výběr euchar.skladeb pro chrám.sbory 1
994 Z Rybiňski Grzegorz,Warszewski Roman Vileacora léčí rakovinu
995 Sv Cantalamessa Raniero,Valli Aldo Maria Můj život ve službě slova
996 Bel. Wohl,Luisde Tiché světlo.Román o Tomáši Akvinském
997 Dět. Thomasová Marion Bible k prvnímu svatému příjmání
998 Dět. Fodorová Cecilie Kufříková Bible s modlitbami pro děti
999 L Kodet Vojtěch Přežít nebo prožít mši svatou?
1000 Bel. Mester Gerhard Člověk František-kreslené vtipi
1001 Bel. Mester Gerhard Bratr František-kreslené vtipi
1002 D Militello Cettina Skutky milosrdenství
1003 D Kuffa Marián Kazatelna život.V nebi najdeš postitutky,vrahy i zloděje
1004 Manž. Vella Elias Výstup na horu manželství
1005 D Grün Anselm Důvěra slova.Modlidba pro každou příležitost
1006 D Sirovátka Štěpán Všechno,co jste chtěli vědět o Bohu a bálijste se zeptat
1007 U Černý Jiří Poutní místa českobudějovické diecéze
1008 C Mráček František Medžugorie
1009 Sv. Svatošová Marie Až k prolití krve
1010 Bel. Giovannio Guazeschi Don Camillo a jeho ovečky
1011 Dět. Karmelitánské Nakladatelství Slovo mají děti
1012 D Anselm Grün Každý má svého anděla
1013 D Anselm Grün Otcové pouště
1014 Káz. Marie Svatoušová Na minutu s Ladislavem Kubíčkem,zapaluji
1015 Sv. Thihery Bizot Anonyaní Katolík
1016 Sv. Thihery Bizot Křesťan v Záběhu
1017 CDK. Papež František Amoris laetitia,Radost z lásky
1018 Sv. Elanie Murrayová Stoneová Maxailián Kolbe,Světec z osvětimi
1019 D Vella Elias Maria,matka Ježíšova
1020 Dět. Jagoš Pavel Na cestě k Bohu aneb Průvodce svátostmi
1021 D Jagoš Pavel Na cestě k Bohu 2 Průvodce svátostmi(pro dospělé)
1022 M Casterman Jean-Benoit Láska,která za to stojí!Průvodce po cestách…
    sídlo faráře - fara v Kaplici


K DISPOZICI:
Nové knihy
Doporučené knihy
Seznam knih
Obrázky
Použité knihy
Pro děti
Různé

Vysvětlení značek oboru

B – bible a knihy o bibli

Bel – beletrie, romány

D o duchovním životě

C – o církvi

Cd – církevní dokumenty

Dět – pro děti

F – filosofie

H – o historii

Hu – o hudbě

Kat – katechetické knihy

Káz – kázání a o kázání

L – o bohoslužbě -liturgii

  M –o manželství, rodině

Mor – morálka

Náb – o náboženstvích

O – ostatní

P – psychologie

Pa – pastorace

Poe – poezie

Sv -  o svatých a křesťan

Ských osobnostech

T – teologie

V – o víře

Vých – výchova

Z – zdravověda, živ.styl

U – umění, architektura

S – svědectví

R - rozhovory