FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality-informace
Fotogalerie-stalo se...
Charita
Knihovna
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
Dětské nedělní slovo
Nábož. pořady Č. rozhlasu 
AUDIO- KÁZÁNÍ  (MP3)

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST 

POHORSKÁ VES

Jako každá farnost jsme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému.

Snažíme vytvářet zázemí pro své členy prohlubovat naše spojení s Bohem a vnášet jeho Ducha – Ducha lásky do světa kolem nás.

Správa farnosti

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky


Současným správcem farnosti je P. Pavel Šimák

FARNÍ PROGRAM
MŠE  SVATÁ - První neděle v měsíci v 15h
                       -  poutní mše svatá - poslední sobotu v září   v 11h
Setkání s dětmi - sobota - občas   (bližší informace P. Šimák: tf 732 872 662) kol. 11h

případné změny a aktuality pdo odkazem  "Aktuality informace"

Z historie obce

V roce 1769 byla založena na pozemcích lužického dvora malá dřevařská víska. Zakladatel Johann Buqoy ji pojmenoval na počest své manželky, hraběnky Therese, Theresiendorf – Terčí Ves. Původně osadu tvořily jen dva domky, další byly vybudovány až po rozmáhající se plavbě dřeva. Když panství nechalo postavit hospodu, školu a kostel, počet obyvatel se ještě zvýšil. V roce 1804 činil počet obyvatel již 1200.

Dnes žije v obci 323 obyvatel a 59 se jich hlásí ke katolické církvi.

Kostel – Katolický kostel sv. Linharta byl jako pozdně barokní postaven na sklonku 18. století. Položení základního kamene se konalo zároveň s posvěcením hřbitova 30.9.1787.


   Patron kostela: 

Sv. Linhart (Leonard) se na počátku 6. století usadil jako poustevník v chatrči v tehdejším Nobiliaku ve Francii. (nedaleko Limoges v Akvitánii, což je 200 km jihovýchodně od Bourdeaux a 400km jižně od Paříže). Leonardova cela v lese se stala cílem mnoha zoufalých a hledajících radu, kteří uctívali Leonarda už za života jako světce. Měl zvláštní náklonnost k zajatcům, mnohým z nich zprostředkoval svobodu, protože měl dobré vztahy s králem. Mnozí zajatci, kteří vyvolávali v žaláři Leonardovo jméno, prý byli okamžitě vysvobozeni ze svých pout a ty potom přinesli poustevníkovi. Z Leonardovy cely se v průběhu doby vyvinul klášter a dodnes je jeho hrob v tomto klášteře hojně navštěvovaným poutním místem.

  
Farní život zde teprve začíná. Kromě        Opět po čtyřiceti letech se ve farnosti křtí. 
bohoslužeb jedenkrát za měsíc,       
děláme akce pro děti.

    
Setkání dětí se koná v klubovně. Děti zde vyrábějí    Děti velmi rády jezdí za obyvateli Domova pro
např. výrobky z papíru. Jindy  je zase program           seniory v Kaplici. Předají jim to, co pro ně vyrobily
venku.                                                                                 a zazpívají jim nějakou pěknou píseň.

         Díky občanskému sdružení Teresie se obnovila v Pohorské vsi poutní tradice. Pouť se bude konat vždy poslední víkend v září. V sobotu zde bývá mše před kostelem. Na obrázku je Velešínský sbor. Na tuto slavnost zveme i německy mluvící rodáky, s kterými máme hezké vztahy.

              
Děti v lednu chodí na tříkrálovou sbírku pro charitu a zpívali také při otevření  Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Kaplici. Dále zpívají např. na Farním dnu v Kaplici, či při poutích na vesnicích.

             
S dětmi jezdíme také na různé výlety, pořádáme víkendové pobyty na Ktiši a konáme táboráky.
Více pod okazem Fotogalerie.

    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv