FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šumavě       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
K N I H O V N A
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


NA PŮJČENÍ:

Nové knihy
Doporučené knihy
Knihy -  dle přír. seznamu
- dle názvu
- dle autora
- dle témat
Časopisy
Audio nosiče
Video nosiče
Ostatní


Knihy na půjčení dle témat

B bible, knihy o bibli, výklady bible, převyprávěné bible
Bel beletrie
C knihy o církvi
CD církevní dokumenty
D knihy o duchovním životě, o modlitbě, modlitební knihy
Dět knihy pro děti
F filosofie
H historie
Hu knihy s hudební tématikou, zpěvníky
K katechetika, knihy o výuce náboženství
Káz kázání, knihy o kazatelství, 
L liturgika, knihy o bohoslužbě
M knihy o manželství, rodině
Mor knihy o morálce (etice)
N knihy o jiných náboženstvích a sektách
O ostatní
P knihy s tématikou psychiatrie, psychologie
Pa knihy o pastoraci (vedení farností, skupin, jednotlivců)
Poe poezie
Sv o svatých a osobnostech
T teologie (odbornější knihy o víře)
U knihy o umění
V knihy o víře (populárnější)
Vých knihy o výchově
Z zdravověda, životní stylPřír.č. Obor Autor Název knihy
 B bible, knihy o bibli, výklady bible, převyprávěné bible
7 B Masini Mario Lectio divina
28 B Kolář Petr Slovník biblické teologie
47 B Dowley Tim, dr Školní biblický atlas
56 B Whiteová E. G. Myšlenky z hory blahoslavenství
72 B Bible
73 B Bible
101 B Žilka Ladislav Ilustrovaná Bible
102 B Pritchard J. B. Biblický atlas
107 B Anderson, Maddox Kreslená Bible
124 B Novotný Adolf Biblický slovník A - P
125 B Novotný Adolf Biblický slovník  R - Ž
133 B Bič Miloš Výklad ke starému Zákonu I.
134 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu II.
135 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu III.
136 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu IV.
137 B Bič Miloš Výklady ke Starému Zákonu V.
145 B Rendtorff Rolf Hebrejská Bible a dějiny
163 B Allmer von, Jean Biblický slovník
167 B Dowley Tim Dr Školní průvodce Biblí
276 B Cavanauch Brian Kam patří mořské panny?
290 B kol. aut. Slovo na cestu
325 B Nový Zákon
376 B Rodinná Bible
408 B Czech Jan Biblické příběhy v proměnách času
411 B Žalmy
417 B Nový Zákon- Nová Bible Kralická
427 B Czech Jan Biblické příběhy v proměnách času
454 B Castranovová Filipa Seznamujeme se s Písmem Svatým
476 B Kroll Gerhard Po stopách Ježíšových
493 B Kaiser Otto Odkaz alexandrijských židů
494 B Soušek Zdeněk Knihy tajemství a moudrosti  1.
495 B Soušek Zdeněk Knihy tajemství a moudrosti  2.
514 B Holtz Traugott Ježíš z Nazareta
515 B Evangelium "neznámého" boha
545 B Pípal Blahoslav Moudrost knihy přísloví
560 B Feinbergová Miriam Každodenní život v Ježíšově době
607 B Sokol Jan  Zůstat na zemi
615 B Průvodce Biblí
 Bel beletrie
44 Bel Wilkerson David Dýka a kříž
74 Bel Guareschi G Soudruh don Camillo
75 Bel Guareschi  G Don Camillo a don Chichi
85 Bel Ferrero Bruno Příběhy pro potěchu duše
86 Bel Ferrero Bruno Další příběhy pro potěchu duše
89 Bel Ferero Bruno Vánoční příběhy pro potěchu duše
97 Bel Torkington David Poustevník
98 Bel Torkington David Prorok
99 Bel Torkington David Mystik
108 Bel Kašpárková Marcela Deset vyznání - rozhovory
128 Bel Marshall Bruce Plná slávy
129 Bel Fynn Pane Bůh, tady Anna
130 Bel Hartman Bob Bůh píše i na křivých řádcích
158 Bel Douglas Lloyd C. Velký rytíř
159 Bel Douglas Lloyd C. Roucho
160 Bel Hobizal František Šumavská trilogie
186 Bel Hes Josef Zpovídačky
195 Bel Cerrito Lia Z Boží kanceláře
197 Bel Holota Benedikt Nebyl jsem hrdina
206 Bel Hobizal František Humor v církvi povolen
210 Bel Stalo se ve Vatikánu
260 Bel Hobizal František Svatá země
278 Bel Kolman Karel Příběhy ze školních lavic
287 Bel Graves Robert Já, Klaudius
288 Bel Toman Josef Po nás potopa
291 Bel Hünnermann Vilém Otec vyhoštěných
293 Bel Trappová M. A. S písní kolem světa
294 Bel Lamping Severin Ti, kdož nalezli pravdu
295 Bel Bloch Richard Jean ...a spol
296 Bel Kossaková Zofia Křižáci   1
297 Bel Kossaková Zofia Křižáci   2
298 Bel Kossaková Zofia Křižáci   3
299 Bel Kossaková Zofia Křižáci   4
313 Bel Bernanos Georges Deník venkovského faráře
321 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   1 - 2
322 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   3
323 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   4
324 Bel Jirásek Alois F.L.Věk   5
326 Bel Waltari Mika Jeho Království   1 - 2
327 Bel Neff Vladimír Zlá krev
328 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 1
329 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 2
330 Bel Stehlík Ladislav Země zamyšlená 3
332 Bel Barhoň Jiří Zlý farář přejel hodného psa
355 Bel Guareschi Giovannino Rok dona Camilla
367 Bel Holková Marie Čao, Niku
379 Bel Werfel Franz Bledě modré ženské písmo
380 Bel Čep Jan  Dvojí domov
381 Bel Hünermann Vilém Syn brusiče nožů
394 Bel Werfel Franz Píseň o Bernadetě
395 Bel McAllisterová Margaret Život na prodej
405 Bel Bůh má veselé lidi rád
418 Bel Barhoň Jiří Pane faráři, já vás budu muset zabít !
419 Bel Koláček Josef Na březích Visly svítá
420 Bel Zeyer Julius Zahrada Mariánská
421 Bel Bohumil Josef Kapka krve
423 Bel Schwarz Jan Krásný život pod psa
428 Bel Carter Forrest Škola Malého stromu
442 Bel Hobizal František Budějovická trilogie
444 Bel Petersová Anna Cheri - zázrak z ulice
481 Bel Marshall Bruce Smuteční svíce pro Paříž
482 Bel Hünermann Wilhelm Farář Arský
496 Bel Le Fort von, Gertrud Rouška Veroniky
497 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - kletba
498 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - průvodce
499 Bel Vaněk František Na krásné samotě
519 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - zaklínadlo
520 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - klam
521 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - střet
522 Bel Myers Bill Zakázaná zóna - duchové
531 Bel Hünermann Wilhelm Pekařský učedník ze Znojma
540 Bel Gurney David Dobrý boj
544 Bel Yourcenarová Marguerite Kámen mudrců
570 Bel Noëlová Marie Vánoce starého velblouda
576 Bel Konečná Alena Nesviť mi do repráku!
577 Bel Long B. Paul Muž s koženým kloboukem
581 Bel Hűnermann Wilhelm Mnich mezi vlky
588 Bel Barhoň Jiří Všichni svatí s hašlerkou
594 Bel Peyrous Bernard Potká jezuita františkána
595 Bel Pilka Jiří Rozcuchaná kniha
596 Bel Šmakal Pavel 1000 židovských anekdot
600 Bel Buber Martin Chasidská vyprávění
618 Bel Peyrous Bernard Jezuita a františkán kouří dýmku
619 Bel Hűnermann Wilhelm Farář světla
443 Bel  Fooker Marilyn Nejbohatší poustevník
 C knihy o církvi
17 C Jirásko Luděk Církevní řády a kongregace v zemích českých
18 C Lehmann Karl Duchovní jednání
140 C Congar Yves J. Za církev sloužící a chudou
192 C Torkington David Milá Zuzano!
226 C kolektiv autorů Ve znamení naděje
251 C Neuner Peter Laici a klérus?
275 C Lubichová Chiara Cesta ke společenství
338 C Scazzero Peter Emocionálně zdravá církev
348 C Halík Tomáš Oslovit Zachea
529 C Kasper Walter Duchovní ekumenismus
 CD církevní dokumenty
474 CD Benedikt XVI. SPE SALVI (encyklika)
36 Cd Jan Pavel II. Redemptoris missio
104 Cd Jan Pavel II. Tertio millenio adveniente
111 Cd Dokumenty II. vatikánského koncilu
173 CD Jan Pavel II. O lidské práci
174 CD Jan Pavel II. O ekumenismu
175 CD Jan Pavel II. Redemptoris Mater - O Panně Marii
176 CD Jan Pavel II. Ecclesia de eucharistia
277 CD Benedikt XVI. DEUS CARITAS EST (encyklika)
436 CD Direktář o lidové zbožnosti a liturgii
439 CD život a poslání křesťanů v církvi a ve světě
453 CD Sacramentum caritatis
569 CD Katalog diecéze českobudějovické
592 CD Benedikt XVI. Caritas in veritate - Láska v pravdě - encykl.
601 CD Pesch Hermann Otto Druhý vatikánský koncil 1962-1965
37 CD Jan Pavel II. Christifideles laici
 D knihy o duchovním životě, o modlitbě, modlitební knihy
5 D Cantalasmessa R. Život pod vládou Kristovou
8 D Lachmanová K. Vězení s klíčem uvnitř
9 D Nouwen Henri Našel jsem domov
10 D Weismayer Josef Život v plnosti
12 D Stinissen Wilfrid Otče, odevzdávám se Ti
13 D Špidlík Tomáš Duše poutníka
14 D Montgomery Dan Cesta k osobní zralosti
15 D Lustiger Jean M. První kroky v modlitbě
16 D Rahner Karl Rozjímání podle Exercicií sv. Ignáce
24 D Zevini G., Cabra P.G. Lectio divina
27 D Špidlík Tomáš Slyšet Boha v ranním vánku
29 D Špidlík Tomáš Eucharistie - lék nesmrtelnosti
32 D Vanier Jean Každý člověk je dílem spásy
35 D Moliniér M.D. Jákobův  zápas
39 D Telchin Stan Zrada
43 D Dreyfus Paul Žít znamená milovat
51 D Kodet Vojtěch Svatodušní novéna
53 D Skálová Miloslava Pokoj Vám
55 D Kubíková Jiřina Uzdravení
57 D Baumert Norbert Dary Ducha Ježíšova   1. díl
58 D Baumert Norbert Dary Ducha Ježíšova   2.  díl
60 D Urban J. E. Velká obnova o komplentaci
79 D Modlitba před spaním
80 D Stinissen Wilfrid Mluv s nimi o Marii
81 D Biela Slavomir Bůh sám stačí
82 D Courtois Gaston Když Pán promlouvá k srdci
87 D Grün - Robbenová Ztroskotals? Máš šanci
88 D Grün Anselm Buď dobrý sám k sobě
90 D Kubíček Ladislav Vůle Boží - zbožná fráze?
93 D de Mello Anthony Minutová moudrost
94 D Jun J., Kučerová R. Modlitby
95 D Růženec podle Jana Pavla II.
114 D Rejchrt Luděk Modlitby šeptem
115 D Köster Peter Hledejte moji tvář
116 D Boulad Henri Žij svobodně
122 D Boulad Henri Dimenze lásky
131 D Madre Philippe Tajemství Boží lásky
132 D Balthasar von Hans Urs Trojitý věnec
139 D Grün Anselm Biblické obrazy o Vykoupení
141 D Clement Olivier Tři modlitby
142 D Nouwen Henri J.M. Návrat ztraceného syna
146 D Grün Anselm Půst
147 D Durrwell F-X Duch Otce a Syna
154 D Kustner Harold Když se zlé věci stávají dobrým lidem
156 D Rohr Richard Blízké příležitosti k Milosti
169 D Thurian Max Pramen života - myšlení v eucharistii
170 D Augustin, svatý Modlitby Sv. Augustina
171 D Vanier Jean Cesta k lidství
172 D Pio, Padre, svatý Ježíšova agónie v Getsemanské zahradě
177 D Růženec se Sv. Bernadetou
178 D Růženec se Sv. Bernadetou
179 D Růženec se Sv. Terezií z Lisieux
180 D Růženec se Sv. Kateřinou Sienskou
181 D Růženec se Sv. Vincentem z Paula
182 D Růženec se Sv. Dominikem
183 D Růženec s Karlem de Foucouldem
184 D Obereder I. V paprscích Lásky - podněty k tiché adoraci
185 D Novéna ke Sv. Terezii z Lisiux
193 D Grün Anselm Exercicie na každý den
198 D Abeln Reinhard Jak se máme modlit?
199 D Haas Johanes Žít pokojně
200 D Nouwen Henri J. M. Jít s Ježíšem - křížová cesta
202 D Croissant Jo Tělo, chrám krásy
203 D Madinger Herbert Vrať se
204 D Grün Anselm Obrazy proměnění
205 D de Balaguer Escrivá J. Svatý růženec
208 D Grün Anselm Modlitba jako setkání
209 D Halík Tomáš Večerní modlitby
211 D Grün Anselm Bydlet v domě lásky
212 D Torkington David Vždycky se může začít znova
213 D Grün Anselm Víra, naděje a láska
214 D Guardini Romano Růženec naší paní
215 D Grün Anselm Škola odpuštění
216 D Lachmanová K Vězení s klíčem uvnitř
217 D Grün Anselm 50 x Ježíš
218 D Gilbert Guy Setkání s Marií
219 D Comer Kim Moudrost mystika
221 D Herbstrithová Waltraud Prodlévání před Bohem
223 D Lubichová Chiara Vánoce v úvahách
224 D Grün Anselm Spiritualita stvoření
225 D Grün Anselm Každý má svého anděla
227 D Grün A.  Dufner M. Spiritualita zdola
228 D Torkington David Vnitřní život
229 D Rahner Karl Slova do mlčení
230 D Kemperský Tomáš Čtyři knihy o následování Krista
231 D Carretto Carlo Poušť uprostřed města
232 D Grün Anselm Tajemství velikonoční radosti
233 D Zukič Tereza Zastav se!
234 D Grün Anselm Poselství shůry
235 D Staniek Edward Modlitby marnotratných synů
236 D Guardini Romano Modlitba Páně
237 D Balthasar von H.U. Křesťansky meditovat
238 D Carretto Carlo Hledal jsem a nalezl jsem
239 D Carretto Carlo Dopisy z pouště
242 D Morel Claude 15 dní s Františkem Saleským
243 D Pyronnet Joseph, 15 dní s Mahátma Gándhím
244 D Kohut Vojtěch 15 dní s Hedvikou Slezskou
245 D Pinet André 15 dní s Janem Tauberem
248 D Ivančič Tomislav Vezmi svůj kříž a následuj mě
253 D Buddha Gautama Slova živoucího ticha
254 D Kulač Jaroslav Květen ve Fatimě
262 D Rohr Richard Duchovní bratři
263 D Herbst Karel O Božím vedení
264 D Ratzinger Joseph Křížová cesta v Koloseu
265 D Grün Anselm Moc nad bezmocí
273 D Augustinus Aurelius Vyznání
274 D Vella Elias Ježíš - lékař těla i duše
279 D kol. aut. Nové rodiny
280 D Augustyn Josef Křivda, odpuštění, smíření
284 D Grün Anselm Kdybych měl už jen jeden den života
286 D Alphonso Herbert Osobní povolání
292 D Koláček Josef Moravské exultet
300 D Graham Billy Pokoj s Bohem
301 D Kniha života
302 D Häring Bernard Láska je víc než přikázání
309 D Caretto Carlo Skutečnosti z druhé strany
312 D Pio Padre Myšlenka na každý den
320 D Merell Jan Setkání s Ježíšem
333 D Madre Philippe Adorace a útěcha
343 D Pachman Luděk Boha nelze vyhnat
344 D Pekárek Alois, P. Hořící srdce
345 D Whiteová Gould Elen Cesta ke Kristu
346 D Bishop Jim Den, kdy zemřel Kristus
349 D Špidlík Tomáš Církevní otcové
350 D Holčáková Renáta Bůh v mém životě
351 D Svatošová Marie Zapaluji?
352 D Negreová Mireille Pro Tebe, můj Bože tančím
353 D Grün Anselm Tvé jméno
354 D Grün Anselm Štěstí souznění
360 D Guardini Romano O modlitbě
361 D Suens Král Baudouin
362 D Duka Dominik Škola vnitřní modlitby
370 D Kodet Vojtěch, P. Mariánské modlitby
371 D Vella Elias Zakotvit svůj život v Bohu
372 D Štulla Lubomír Já jsem
382 D Boaga Emanuele Maria a Karmel
383 D Čížovský Zdeněk V Africe mi říkali Sípho
385 D Bonhoeffer Dietrich Život v obecenství
386 D Nigg Walter Mary Ward
391 D Balík Jan Máš na víc
400 D Leenenová Anna Marie Jak se žije poustevníkům
402 D Špidlík Tomáš Cesta Ducha
403 D Breviář
404 D Horek Oldřich  Hle, činím všechno nové
409 D Zukic Tereza Skateboard Boží
410 D Kempenský Tomáš Následování Krista
422 D Horek Oldřich Hle, činím všechno nové
424 D Lucie Sestra Lucie hovoří o Fatimě
425 D Vella Elias Duch Svatý - pramen Života
430 D Vella Elias Svatost je pro každého
431 D Mühs Wilhelm Hlasy ticha
432 D Kodet Vojtěch Marta a Marie trochu jinak
433 D Špidlík Tomáš Duchovní jednota nové Evropy
434 D Ivančič Tomislav Zůstaňte ve mně a já ve vás
435 D Špidlík Tomáš Duchovní cvičení s Janem Pavlem II.
457 D Piťha Petr Tři křížové cesty
458 D Kodet Vojtěch Jeho rány nás uzdravily - křížová cesta
459 D Novéna ke Sv. Josefu
460 D Grün Anselm Vidět v druhém Krista
461 D Biela Slawomir Stojím u tvých dveří a klepu
462 D Janšta Josef Můj tatínek
463 D Rahner Karl Slova do mlčení
464 D McAll Kenneth Uzdravení rodových kořenů
478 D Grün Anselm Jak znovu najít radost?
479 D Lucado Max Když Tě Bůh nežně volá Tvým jménem
480 D Marsch Michael Uzdravení skrze Bibli
488 D Boury J Návštěvy nejsvětější Svátosti
489 D Caco Lucio Mariánské myšlenky
490 D Hlouch Josef Minutěnka
491 D Amort Gabriele Mariánské inspirace
492 D Manning Brenan Evangelium zlomených
517 D Michel Jean Claude Kdo jsi, Maria?
526 D Bůh v mém životě
527 D Whitehead G. Charles Letnice jsou pro život
536 D Nouwen Henri Zraněný ranhojič
542 D Halík Tomáš Dotkni se ran
555 D Špidlík Tomáš Apoštol národů svatý Pavel
556 D Courtois Gaston Důvěrně s Ježíšem
557 D Miguelová Aura Fatimské tajemství  a Jan Pavel II.
558 D Vlk Miloslav Vítězství Krista
559 D Matice cyrilometodějská Křížová cesta s Antonínem Šuránkem
571 D Mac Donald Gordon Obnova zhrouceného světa
572 D Yancey Philip Zklamán Bohem
573 D Yancey Philip Ohlasy z jiného světa
574 D Piper John Hlad po Bohu
585 D Quoist Michel Mezi člověkem a Bohem
589 D Grűn Anselm O životě z víry s A. Grűnem
602 D Svatošová Marie Oslovuji? Na minutu s Lad. Kubíčkem
603 D Lachmanová Kateřina Síla přímluvné modlitby
605 D Maureder Josef Porozumět Božímu volání
606 D Steinová Edita Myšlenky a meditace
608 D Fuchs Adolf Boží láska žije
609 D Delirious Navždy o lásce tvé chci zpívat
616 D Augustyn Józef Jeruzalémské meditace
617 D Grűn Anselm Velepíseň na lásku
627 D Špidlík Tomáš Vnitřně zakoušet
377 D  sv. Jan od Kříže Výstup na horu Karmel
389 D  Crofter Warren Velká kniha Islámu
 Dět knihy pro děti
61 Dět Tangvald Ch. H Kniha modliteb pro děti
67 Dět kolektiv autorů Bible v hádankách a odpovědích
91 Dět Modlitby pro děti
92 Dět Rocková Lois Kniha modliteb pro děti
100 Dět Pat Alexander Malá dětská Bible
164 Dět Paltrová Piera Maria - život Matky Boží
166 Dět Stifter Adalbert Pohádky, pověsti a legendy
188 Dět Hess Kerstin Moje modlitební knížka
189 Dět Kotas J. - Špirková M. Od adventu do adventu
196 Dět Höptner M & H Štěpánka a její kamarádi
246 Dět Maria-maminka Pána Ježíše
270 Dět kol. aut. František Xaverský
271 Dět Křížové cesty
272 Dět Renč Ivan Tajemství posledního večera
308 Dět Kašpar Oldřich Děti opřeného hada
358 Dět Piëch Kirsten Terezka ve Vatikánu
359 Dět Háje F. Kájovy děti
373 Dět Rocková Lois Modlitba Otčenáš a Desatero
384 Dět Svoboda J. Z. Silvie
426 Dět Sv. František z Assisi
429 Dět Sánchez Silva Marcelino
438 Dět Král přichází
456 Dět Tillmans Klemens Per
465 Dět Jagoš Pavel Na cestě k Bohu
466 Dět Strobel Leo Kauza Stvořitel pro děti
467 Dět Strobel Leo Kauza Stvořitel pro děti
487 Dět Wrightová Ann Sally Bible v otázkách
518 Dět Mondscheinová Helga Otec Vendelín a čtyři raubíři
532 Dět Renč Ivan Šest kamenných džbánů
537 Dět Cleary Beverly Milý pane Henshawe
567 Dět Piperová Sophie Dětská Bible - čti a poznávej
568 Dět Schauberová K. Velká kniha o svatých
 F filosofie
48 F Guitton J., Bogdanov G.J. Bůh a věda, k metarealismu
63 F Paprotny Thorsten Stručné dějiny antické filozofie
66 F Buber Martin Já a Ty
84 F Ratzinger Joseph Evropa - její dějiny dnes i zítra
144 F Störig Hans Joachim Malé dějiny filozofie
266 F Vácha Marek Orko Návrat ke Stromu života
304 F kol. aut. Cesty k pramenům
347 F Halík Tomáš Co je bez chvění, není pevné
396 F Scherer Georg Smrt jako filozofický problém
469 F Machula Tomáš Filozofie přírody
 H historie
20 H Druhý vatikánský sněm
83 H Messina Rosario Dějiny charitativní činnosti
119 H Vaško Václav Neumlčená I.
120 H Vaško Václav Neumlčená II.
165 H Johnson Paul Dějiny křesťanství
240 H Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dějin I.
241 H Kadlec Jaroslav Přehled českých církevních dějin II.
378 H Cornejová Ivana Tovaryšstvo Ježíšovo
407 H Spee Friedrich Procesy s čarodějnicemi
414 H Studený Jaroslav Já odsouzený č. 11783
477 H Vaško Václav Dům na skále 1
502 H Pekař Josef O smyslu českých dějin
516 H Hoffman Bedřich A kdo vás zabije...
533 H Cardini Franco Dějiny křesťanství pro mládež
541 H Fröhlich Roland Dva tisíce let církve
550 H Rejchrtová Noemi Směřování
551 H Molnár Amadeo Valdenští
552 H Počátky tolerančního evangelictví
553 H Rejchrt Luděk Na horách ležící
561 H Vaško Václav Dům na skále 2
562 H Vaško Václav Dům na skále 3
579 H Klíčová Marcela Vzestup křesťanství
586 H Vlček Vojtěch Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel
597 H Grossi Vittorino Křesťanský život v prvních staletích
604 H Liška Ondřej Církev v podzemí a spol. Koinátes
 Hu knihy s hudební tématikou, zpěvníky
69 Hu Hosana  I.
70 Hu Hosana  II.
316 Hu Kancionál - zpěvník
317 Hu Mešní zpěvy
368 Hu Hosana 3
554 Hu Fliedr Bob Abrahám
 K katechetika, knihy o výuce náboženství
49 K Gruber Elmar Děti se ptají na Boha
68 K Kudláčová - Lencz Desatero a Otčenáš jak je neznáme
471 K Kompendium katechismu katolické církve
 L liturgika, knihy o bohoslužbě
41 L Pokorný Ladislav Prostřený stůl
65 L Kunetka František Eucharistie v křesťanské antice
109 L Richter Klemens Liturgie a život
117 L Denis Henri Jak slavit eucharistii
118 L De Clerc Paul Moudrost liturgie a jak jí rozumět
143 L Kunetka František Liturgika- úvod do liturgie Svátostí
257 L Nowak Mieczyslav Žít mší svatou
318 L Český misál
612 L Grűn Anselm Křest
613 L Grűn Anselm Biřmování
614 L Grűn Anselm Eucharistie
 M knihy o manželství, rodině
6 M kolektiv autorů ABC Manželská čítanka
38 M Trobischová Ingrid Radost být ženou
45 M Hes Josef Mars a Venuše v kostele
64 M Šipr Květoslav MUDr. Přirozené plánování rodičovství
78 M Kašparů Max Sedmero zastavení u klíčové dírky
190 M Harris Joshua S nikým nechodím a nejsem cvok
406 M Eldredge John & Stasi Úchvatná !
449 M Chapman Gary Pět jazyků lásky
450 M Tizzardová Mo Jak se modlit za nevěřícího manžela
485 M Garlocková R. Jak se modlit za své děti
505 M Trobisch A. Walter Měl jsem rád jedno děvče
506 M Wheatovi Eda a Gaye Tajemství milování
535 M Claud Henry, Townsend John Hranice v chození
565 M Hrdlička Josef Silná jako smrt je láska
566 M Pansardová Christine Víra v rodině
582 M Bartonová Ráchel Madony ve tři ráno
583 M Melchiorová Anna Mateřství
 Mor knihy o morálce (etice)
258 Mor Koch Kurt Konfrontace nebo dialog?
393 Mor Skoblík Jiří Morálka v dialogu
503 Mor Häring Bernhard Láska je víc než přikázání
504 Mor Pecka Dominik Umění žíti
525 Mor Vácha Marek Místo na němž stojíš, je posvatné
584 Mor Tomlin Graham Sedm hlavních hříchů
591 Mor Tessore Dag Hlavní neřesti
 N knihy o jiných náboženstvích a sektách
127 N Malý slovník sekt
168 N kolektiv autorů Encyklopedie náboženství
252 N Waldenfesl Hans Fenomén křesťanství
374 N Hrbek Ivan - překlad Korán
375 N Partridge Christopher Lexikon světových náboženství
388 N Halík Tomáš Prolínání světů
507 N Šrímad Šrí Život pochází ze života
508 N Šrímad Šrí Zlatý Avatár
509 N Šrímad Šrí Šrímad Bhágavatom - Stvoření I
510 N Šrímad Šrí Šrímad Bhágavatom - Stvoření II
511 N Šrímad Šrí Šrímad Bhávagatom - Stvoření III.
528 N Cacareová, Cantelmi Černá kniha satanismu
622 N Šrímad Šrí Krišna
623 N Satsvarúpa Dása Gosvámí Prabhupáda
 O ostatní
34 O Barbarič Slavko Perly raněného srdce
249 O Karas Jiří Krásný život pod psa
259 O Jílek Ladislav Humor za kostelem  1. díl
261 O Heller David Přijď v sobotu na snídani
306 O Kartooms Toon Farnost na blatech
310 O Zibal Pavel Šéfe, znáte Želiv?
331 O Záloha Jiří Šumava od A do Z
335 O Žídek Leo Psáno před popravou
448 O Simon Boris Hadráři z Emauz
486 O Mariánská poutní místa
530 O Gilbert Guy Evangelium podle svatého lotra
543 O Šimsa Jaroslav Vánoční traktát o čtení knih
575 O Vanauken Sheldon Přísné milosrdenství
610 O 500 Jahre Wallfahrt zum Heiligen Stein
 P knihy s tématikou psychiatrie, psychologie
220 P Grün Anselm Buď dobrý sám k sobě
222 P Grün Anselm V půli cesty
356 P Amorth Gabriele Exorcisté a psychiatři
392 P Frankl Viktor A přesto říci životu ano
397 P Dalrymple Theodore Život na dně
437 P Parodi Marino Najdi v sobě sílu radosti
451 P Desbasová Jackie List příteli v depresi
452 P Grün Anselm Pokoj v srdci
472 P Rohr Richard Stát se moudrým mužem
501 P Eldredge John Srdce muže
534 P Claud Henry, Townsend John To není moje chyba
539 P Salamolard Michel Staň se sám sebou
580 P Chapman Gary Hněv
 Pa knihy o pastoraci (vedení farností, skupin, jednotlivců)
19 Pa Opatrný Aleš Pastorační situace u nás
398 Pa Balík Jan Cesta k domovu
473 Pa Svatošová Marie Hospice a umění doprovázet
564 Pa Mac Nott Francis Služba osvobozování od zlých duchů
590 Pa Šlégr Jiří Poklady misií s J. Šlégrem
247 Pa Vanier Jean Rodí se nová naděje
 Poe poezie
2 poe Renč Václav Loretánské světlo
76 Poe Renč Václav Popelka nazaretská
187 Poe Janoušková A. Modlitby básníků
334 Poe Veselý Josef Ozvěny Velikonoční
336 Poe Trávníček Mojmír Maria Panna, Matka Slova
341 Poe Slavík Ivan Moje Velikonoce
342 Poe Čep Jan Cesta do Emauz
390 Poe Giono Jean Muž, který sázel stromy
624 Poe Deml Jakub Betlémský poutník
 Sv o svatých a osobnostech
23 Sv Vaško Václav Ne vším jsem byl rád
25 Sv Křížková M. R. Žít jako znamení
30 Sv Ratzinger Joseph Můj život - Benedikt XVI.
71 Sv Walsh Michael Jan Pavel II. - životopis
77 Sv Svatošová Marie Až k prolití krve
103 Sv Schauber, Schindler Rok se svatými
105 Sv Reinsberg Jiří Hospodin rozjasnil svou tvář
112 Sv Jandourek Jan Tomáš Halík-ptal jsem se cest
113 Sv Heyduk Josef Svatí církevního roku
121 Sv Mutschlechner Nicolaus Lékař, který zvolil Boha
123 Sv Vzpomínky na Editu Steinovou
150 Sv Grün Anselm Duchovní terapie a křesťanská tradice
151 Sv Malý Václav Rozhovory, úvahy, komentáře
152 Sv Elšíková Monika Opat chuligán aneb Dobré dílo A. Opaska
194 Sv Allegri Renzo Matka chudých (o matce Tereze)
201 Sv Pierre, Abbe Nic než láska - rozhovory
255 Sv Bühlmann Walbert Jan XXIII
267 Sv Bosco Teresio Dej mi duše
268 Sv Pfau Ruth Srdce má své důvody
281 Sv kol. aut. Svatý Maxmilián  Maria Kolbe
282 Sv Parisciani Gustavo Svatý Josef Kopertinský
289 Sv Bosco Teresio Don Bosco
315 Sv Blahoslavená Anežka Česká - sborník
366 Sv Kratochvíl Alois Neztrácejte naději
401 Sv Jan Pavel II.
412 Sv Marrcu Henri Svatý Augustin
446 Sv Türks Paul Filip Neri -nakažlivá nemoc
455 Sv Don Bosco Můj život pro mladé
475 Sv Fořt Karel Život voněl člověčinou
500 Sv Dziwisz Stanislaw Život s Karolem
512 Sv Mazálková Vojtěška Paní z Lemberka
513 Sv Němec Jaroslav Nové profily světců
523 Sv Peroutková Karolína Karel Herbst - rozhovor
524 Sv Křivohlavý Jaro Dvě lásky
538 Sv Mazanec Jan Čím to je, že jste tal klidný-rozhovor s P. Dvořákem
546 Sv Trstenský Viktor Sila viery, sila pravdy
563 Sv Benedikt XVI. Otcové církve
593 Sv Pierre Abbé Testament
598 Sv Ventura Václav Jan Evangelista Urban - život a dílo. 
599 Sv Stephanová Lydia Osamělá cesta Daga Hammarskjőlda
625 Sv Marosini Florini Giuseppe Svatý František z Pauly
626 Sv Papež Benedikt XVI. v ČR
 T teologie (odbornější knihy o víře)
4 T Skalický Karel Po stopách neznámého Boha
21 T Kuschel K-J Teologie 20. století
22 T Halík Tomáš Víra a kultura - studie
110 T Scherer Georg Tomáš Akvinský
126 T Tresmontant Claude Základy teologie
138 T Ratzinger Joseph Hledět na Probodeného
148 T Guardinni Romano Myslet Jeho myšlenkami
149 T Guardinni Romano O živém Bohu
250 T Volt Miroslav Odmítnout nebo obejmout?
256 T Otto Rudolf Posvátno
303 T Zvěřina Josef Teologie agapé II.
337 T Beneš K., Machula Stav dialogu přírodovědců s teology
357 T Halík Tomáš Noc zpovědníka
399 T Kusánský, Eckhart Jednota a mnohost
470 T Halík Tomáš Vzdáleným nablízku
483 T Pospíšil Václav Ježíš z Nazareta, Pán a Spasitel
484 T Pospíšil Václav Jako v nebi, tak i na zemi
547 T Hromádka J. L. Pravda a život
548 T Tillich Paul Biblické náboženství a ontologie
549 T kolektiv autorů Svoboda Kristovy církve v dějinách
611 T Halík Tomáš Stromu zbývá naděje
 U knihy o umění
161 U Dom und domschatz zu Halberstadt - něm.
162 U kolektiv autorů Nové kostely a kaple z konce 20. stol.v ČR
191 U Chodura; Klimešová;  Slovník pojmů sakrálního výtvarného umění
 V knihy o víře (populárnější)
1 V Rahner  Karl O svátostech v církvi
3 V Špidlík Tomáš Po Tvých stezkách
11 V Evely Louis Krédo
26 V Kasper W O víře
31 V Věřím - malý katolický katechismus
50 V Kantůrková E., Zvěřina J. Dialog o víře
52 V kolektiv autorů Naše víra
54 V Grygar Jiří, dr. Věda a víra
96 V Jan Pavel II. Překročit práh naděje
153 V Kašparů Max Věroměr
207 V Grygar Jiří O vědě a víře
283 V Kašparů Max malý kompas víry
285 V Costa M,  Giordano R. Chceš být křesťanem?
305 V Schmidkonz Theo Maria - postava víry
307 V Dobraczynski Jan Listy Nikodémovy
311 V Kasper Walter Dogma pod Božím slovem
314 V Poselství Ježíšovo - výběr textů evangelií
319 V Kasper Walter O víře
369 V Vácha Marek Orko Šestá cesta
387 V Orchardová Emanuela Až Bůh bude chtít
415 V Grün Anselm  Dimenze víry
416 V Rahner Karl Můj problém
440 V Ratzinger Josef Duch liturgie
441 V Ratzinger Josef Ježíš Nazaretský
445 V Yancey Philip Dotknout se neviditelného Boha
 Vých knihy o výchově
33 Vých Cloud Dr., Towsend Dr. Hranice
40 Vých Joyeux Henri Mami, jak přijde dítě na svět?
42 Vých Campbell Ross, dr Potřebuji Tvou lásku
46 Vých Joyeux Henri Přichází puberta
59 Vých Pšenička Oldřich Sexuální výchova v rodině
157 Vých Malíkovi Edit a Jan O výchově
269 Vých Biddulph Steve Proč jsou šťastné děti šťastné
364 Vých Campbell Ross Hledám svou cestu
447 Vých Ferrero Bruno Vychovávej jako Don Bosco
578 Vých Townsend John Hranice a dospívající
620 Vých Saughlin Paul Již nikdy více "milý křesťanský chlapec"
621 Vých Sonet Denis Já tě snad přetrhnu
 Z zdravověda, životní styl
106 Z Kübler- Rossová C. Hovory s umírajícími
155 Z Pera H., Weinert B. Nemocným nablízku
339 Z kol. aut. Moudrost nemocných
340 Z Zandler Martin Křesťan a zdraví
363 Z Rejdák Zdeněk Páter František Ferda
365 Z Jonáš Josef Tajenky života
413 Z Incorvaia Nicola Na pozadí AIDS
468 Z Kašparů Max Třicet případů Malé, bílé, kulaté
687 Z Grűn Anselm Umění stárnout


    sídlo faráře - fara v Kaplici


K DISPOZICI:
Nové knihy
Doporučené knihy
Seznam knih
Obrázky
Použité knihy
Pro děti
Různé