FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
   kostel Sv. Petra a Pavla v Kaplici:                                                                                                                                                                                                                    fara v Kaplici:
sv. Petra a Pavla

OBECNÉ INFORMACE:

Aktuality
Články
Stalo se - foto
Charita
Nabídka knih
Farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
 


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
ROŽMITÁL NA ŠUMAVĚ  Jako každá farnost jsme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému.

Snažíme se vytvářet zázemí pro své členy, (scházíme se ve společenství)
- prohlubovat naše spojení s Bohem (konáme bohoslužby)
- a vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás. (různá činnost pro společnost, např. i charitní - ubytováváme rodiny bez přístřeší)
 

Správa farnosti

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

e-mail:  farnost.kaplice@atlas.cz

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem je P.  Pavel  Šimák


BOHOSLUŽBY v kostele sv. Šimona a Judy  a SETKÁNÍ  na faře


Mše svatá

SOBOTA

Mimo 1. so

letní čas

 18h

zimní čas

 17h 

  Setkání farníků
  ve společenství
  SOBOTA
   1 x za měsíc
   19h    18h
  Setkávání dětí
  SOBOTA
   
1 x za 14 dní
   15h    15h

datumy setkání na faře naleznete pod odkazem aktuality v levém sloupci

Podle posledního sčítání z roku 2001 bydlí v obci 385 obyvatel a z nich 97 se jich hlásí ke katolické církvi. Farnost je nyní spravována z Kaplice. 
Z historie


První písemná zpráva je z roku 1259 v listině pražského biskupa Jana v níž potvrzuje cisterciákům z Vyššího Brodu patronátní právo ke kostelu. Městečko bylo ve 13. století založeno Rožmberky, nejpozději od roku 1380 poddanské městečko. Roku 1422 táhla přes obec husitská vojska a kostel byl opuštěn. Až v r. 1638 se zprávy opět ujal Vyšebrodský klášter.
Kostel původně raně gotický byl v roce 1909 přestavěn. Z původního kostela zbylo pouze kněžiště a zdivo věže.
Obyvatelstvo bylo převážně německé národnosti a po II. světové válce bylo vyhnáno. Do obce přesídlili lidé z různých stranZe života farnosti
                         Kostel V Rožmitále dostal nemalou pomoc od Evropského fondu. Na již započaté opravy fond přispěl 4,5 mil. korun.

           
V roce 2009 se i za pomoci ubytovaných na faře podařilo zřídit společenskou místnost pro schůuky dětí i dospělých (obr. vlevo). Na faře jsou ubytovány dvě rodiny v nouzi se svými dětmi (obr. jedné rodiny vpravo).


     

V zimě děti chodí vybírat na tříkrálovou sbírku, v létě jsou pro ně připraveny táboráky, kde je spoustu her  a zábavy.

  
Kostel je také dějištěm různých kulturních akcí, nejčastěji koncertů, které jsou hojně navštěvovány.

 
SPRAVOVANÉ FARNOSTI:
       - Poutní místo Svatý Kámen