FARNOSTI NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník

Římskokatolická farnost Kaplice 

filiálka BLANSKO u KAPLICE

grafika

Jme i my skupinou křesťanů, patříme ke katolické církvi a v ní k biskupství českobudějovickému a k farnosti Kaplice.

Snažíme se: 

- vytvářet zázemí pro své členy - scházíme se ve společenství,  (nyní nepravidelně)

- prohlubovat naše spojení s Bohem - konáme bohoslužby 

a snažíme se vnášet jeho Ducha - Ducha lásky do světa kolem nás.

Pravidelný program   BLANSKO  –  kostel sv. Jiří                  

jen   2. SOBOTA v měsíci ! 

(mimo Velikonoce a Vánoce)

Pokud je změna, informace najdete

na odkaze Aktuality-informace (i ZDE)

Mše svatá16.30


Správa farnosti :
Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE
tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662 (farář)
Mail:  rkf.kaplice@dicb.cb
Schůzku s knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky
Současným správcem je P.Pavel Šimák

IČ: (farnost Kaplice) 650 257 25   

Číslo farního bankovního účtu:  306 916 1359/0800
IBAN: CZ30 0800 0000 0030 6916 1359        BIC: GIBACZPX

Děkujeme za Vaše případné dary  na provoz farnosti a opravy kostela.

V obci Blansko , která leží 596m nad mořem a která patří k městu Kaplice žije asi 207 obyvatel. Do kostela jich přichází průměrně 5.

K této filiálce patří tyto obce:

Blansko, Dobechov, Hradiště, Květoňov, Mostky - z těchto obcí však lidé navštěvují spíše kostel v Kaplici.


Z historie

Obec Blansko, původně Blanské nebo také Blánsko je starého založení. Roku 1301 byla v majetku Zdeňka ze Štemberka, v letech 1369-79 Jana z Ledenic.
Obec má obdélníkovou, mírně nepravidelnou náves jižním směrem obklopenou hřbitovem u něhož se nachází i kostel.

Kostel Sv. Jiří

Původně gotický kostel je připomínán již v roce 1359 jako farní. V 1. polovině 16. stol. byl přestavěn na pozdně gotický. (klenba presbytáře a severních přístavků, portály). V roce 1735 zbarokizován. (viz letopočty ve štítu a západním průčelí).

Jedná se o jednolodní kostel s pětiboce zakončeným presbytářem s opěráky, se sakristií, depozitářem, předsíní a márnicí na severní straně po celé délce stavby, na jižní straně lodi je hranolovitá věž, v podvěží kaple zakončená půlkruhovitou apsidou.

Ze života zdejšího společenství věřících:


         

Setkáváme se nejen při bohoslužbách v kostele, ale také na faře ve společenství, kde je možné si pohovořit, probrat biblické texty či témata víry, promítnout si film a sdílet své radosti i starosti.

   
  O Velikonocích konáme na faře večeři                 V létě konáme na farním dvoře posezení
  na památku poslední večeře Páně.                       u táboráku s hrami a soutěžemi pro děti.
   
      I z této farnosti se účastní děti křesťanské-    V lednu se děti z této farnosti účastní
      ho tábora, pořádaného pro děti z Kaplicka       Tříkrálové sbírky pro Charitu pomáha-
      a okolí.                                                                        jící potřebným.
   
Koncem října se koná díkuvzdání za úrodu a v čase vánočním setkání 

 
u jesliček se zpěvy koled a
vyprávěním vánočních příběhů pro děti.
   
                 Hlavní oltář s obrazem         Varhany jsou z r. 1720 a dle pověsti na ně
                 sv. Jiří.                                    hrál  W.A. Mozart, který se zde prý zastavil.Několik dalších fotografií kostela


    
                              
     
    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv