FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
  Benešov n.Č.    Omlenice                 Malonty              Cetviny       Dolní Dvořiště       Pohoří n. Š.        Blansko         Rožmitál na Š.    Rychnov  n. Malší +  Sv.Kámen   Pohor. Ves
PŘEJÍT NA HLAVNÍ STRANU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník


POUTNÍ MÍSTO

SVATÝ KÁMEN

u Rychnova nad Malší a Dolního Dvořiště

Chrám Páně Panny Marie Sněžné

       

Poutní místo patří pod farnost Rychnov nad Malší

Správa poutního místa:

Farské nám. 80, 382 41 KAPLICE

tel. č.: 380 313 096 (fara) nebo mobil: 732 872 662

Deutsch sprechende - frau Kletzenbauer  tf: +420 380 324 131

Schůzku z knězem je nejlépe předem domluvit telefonicky

Současným správcem je P.Pavel Šimák

Číslo účtu : 581483329/0800

IBAN: CZ26 0800 0000 0005 8148 3329

SWIFT:  GIBACZPX


Bohoslužby  - Gottesdienste  
pravidelně 1. sobotu v měsíci v 17h.
mimo srpen a hlavní svátky

Regelmäßiger erster Samstag des Monats 
um 17 Uhr  außer August

Hlavní pouť   -   Hauptpilgerfest:

                    -  5.8. ???  - 11.00  (německá mše sv.)
Neděle následující po 5.8.  - Sontag nächst 5.8.
                     - 11.00  (česko-německá mše sv.)
jetzt - 11.8. 2019
 


Další bohoslužby - nächste Gottesdienst:

15.8. 2019
- čtvrtek- Donnerstag  10.00h
Nanebevzetí P. Marie -
Slavnostní bohoslužba
s biskupem Vlastmilem Kročilem


Mariä Himmelfahrt: 275 Jahre Wallfahrtskirche.

Festgottesdienst-Wallfahrtskirche „Maria Schnee-Svatý Kámen“

Hauptzelebrant Bischof Mons. Vlastimil Krocil Budweis.

Donnerstag 15. August 2019 um 10.00 Uhr.

Mit Motiv-Kerzen und Kräuterbuschen Weihe.

Fahnen und Trachten Abordnungen sind herzlich willkommen.

Für leibliches Wohl sorgt Catering Hodanek aus Zubcice, bitte nehmen sie dieses von der Pfarrei Kaplitz organisierte Angebot wohlwollend und mit zahlreicher Beteiligung an.

14:00 Uhr Bischof. Mons. Vlastimil Krocil Budweis

Feierliche Marien-Andacht mit Totengedenken am "heiligen Stein" in der Gnadenkapelle.

Organisation

Emma Kletzenbauer Tel.: +420 380 324 131 (Deutsch sprechend)

Hermann Proksch Tel.: +49174/860 282 6

S žehnáním svíček a bylin. Vlajky a kroje hostů jsou vítány.
Stravování: p. Hoďánek ze Zubčic se postará o Vaši fyzickou pohodu, 


14:00 Biskup MonsVlastimil Kročil
Slavnostní mariánská pobožnost s modlitbou za zemřelé - u "svatých kamenů" v milostné kapli.
Organizace:
Emma Kletzenbauer Tel .: +420 380 324 131 (německy mluvící)
Hermann Proksch Telefon: +49174/860 282 6


 Pohled do lodi    


Z historie:

Původ poutního místa Svatý Kámen sahá až do první poloviny 16. století, kdy se objevily legendy, vážící se k balvanu, rozdělenému na dvě části, ležícímu nedaleko Rychnova nad Malší. Podle pověsti se okolo roku 1500 zjevila pastýřům na tomto místě Panna Maria, obklopená nebeskou září a doprovázená prozpěvujícími anděly. Ti prý také rozdělili velký kámen na dvě části, jež se od sebe neustále vzdalují. Až bude prostor mezi balvany tak velký, že jím projede vůz se senem, nastane konec světa.

Pověsti o podivuhodném kamenu vedly v 17. století, které bylo prodchnuto vypjatou zbožností, k založení mariánského poutního kostela českokrumlovskými klariskami.

Abatyše Kristina Pöperlová zbudovala roku 1653 jednoduchou kapli nad posvátným balvanem, jež však brzy přestala svojí velikostí vyhovovat návalu zbožných poutníků. Klarisky proto brzy přikročily ke stavbě poutního kostela, zasvěceného Panně Marii Sněžné. Byl dokončen r. 1655.  To je dnešní presbytář - kněžiště - tedy prostor kolem oltáře v přední části kostela. Roku 1666 byly postaveny dvě rovnoběžné větve křížových chodeb, na východní straně zakončené kaplemi. viz obrázek vlevo; na obr. vpravo je presbytář 

    

Na financování stavebních prací se podílela i kněžna Anna Marie Braniborská z Eggenberku. 

Velké zásluhy o Svatý Kámen měla abatyše Božena Vintířová, která nechala k dosavadnímu kostelu - dnes presbytář - přistavět rozlehlou chrámovou loď s věží. Autorem projektu byl vídeňský architekt, působící ve službách Schwarzenberků, Antonín Erhard Martinelli. 

Průčelí kostela

Stavba kostela se protáhla až do první poloviny 
18. století, kdy bylo
dokončeno západní průčelí s věží. Současně s budováním kostela byla zahájena i výstavba malého kláštera, přiléhajícího k východní straně chrámu. Klášter sestával ze tří ramen ambitu a prosté obytné jednopatrové budovy s celami.

Kaple nad pramenem


Kaple nad pramenem byla zřízena v roce 1709.

 

Varhany byly postaveny r. 1777

Do života poutního místa negativně zasáhly reformy císaře Josefa II., jež vedly roku 1782 ke zrušení kláštera klarisek v Českém Krumlově, jemuž Svatý Kámen patřil. Poutní kostel byl v této souvislosti několik let uzavřen a až později byla obnovena opět duchovní správa,  vykonávaná cisterciáky z Vyššího Brodu. 

 

Původní podoba vnitřku

      Od roku 1801 patřilo patronátní právo na kostel Schwarzenberkům, kteří získali majetek po zrušeném klášteře klarisek. Ve čtyřicátých letech 19. století byli duchovní správou poutního místa pověřeni redemptoristé, které roku 1895 vystřídala kongregace bratří Nejsvětější Svátosti z Českých Budějovic (tzv. petrini)

Redemptoristé však Svatý Kámen získali znovu v roce 1924 a spravovali jej až do roku 1949, kdy byl kostel uzavřen a postupně zcela zdevastován. Do roku 1938 patřil Svatý Kámen k hojně navštěvovaným poutním místům.

Od 50. let 20. století leželo místo v hraničním pásmu a věž kostela sloužila pro pohraničníky jako vyhlídková věž k ostraze hranic a kostel jako skladiště, dokonce i jako stáj pro ovce.


Kostel Panny Marie Sněžné za totalitního režimu 

v roce 1975:

   
                                 Jihozápadní část                          Kaple nad kameny

   

                     Pohled od silnice                                                                      spadlý kůr

(východní část s troskami ambitů, které pak byly

srovnány se zemí)                                                       

     

                          Průčelí s věží (ta byla pak přestavěna)                           Presbytář


Po „sametové revoluci“ v roce 1990 díky iniciativě bývalých rodáků ze zdejšího kraje a pod záštitou zemského hejtmana Horního Rakouska Dr. Ratzenbockera začala rekonstrukce poutního areálu, jež byla dokončena r.1993. Celkové náklady činily asi 10 mil. Kč, na níž se podíleli věřící z Rakouska a Německa (hl. rodáci) částkou asi 4 mil.Kč, rakouské státní úřady a diecéze Linz asi 3 mil.Kč a Český stát 3 mil. Kč.

Ze života poutního místa

       

   

V červnu r. 2008 se zde konala vikariátní dětská pouť na níž přijeli děti z celého krumlovského okresu. Mši sv. doprovázela prachatická hudební skupina Naskok.

   

Bohoslužeb se účastní jak Češi, tak lidé německy mluvící. Po některých bohoslužbách následuje malé občerstvení s posezením.

      

V kapli několik desítek metrů vzdálené od kostela se nachází pramen vody, dle pověstí léčivý.


    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:


Biblické hodiny - archiv

Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:

Věrouka - aktuální lekce
Věrouka - archiv
Duchovní život - aktuální lekce
Duchovní život - archiv
Přednáška - aktuální
Přednáška - archiv