FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
     Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šum.       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  n. Malší +  Svatý Kámen    Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn ÚČELOVÉ SBÍRKY PŘI BOHOSLUŽBÁCH SE BUDOU KONAT:

- v Kaplici na opravu kostela       v neděli    8.10.

- na misie         v neděli  22.10.

- na Charitu      v neděli  5.11.

nnn SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU A DÍKŮVZDÁNÍ ZA ÚRODU se bude konat v našich farnostech v neděli 29.10. K průvodu prosím připravte (v tomto pořadí): chléb, hrozny, ovoce, zeleninu, klasy, láhev vína, květiny, koláče a upečené sladkosti

nnn DĚTSKÁ MŠE S ŽEHNÁNÍM ZVÍŘAT  se uskuteční v neděli 5.11. v kostele od 9.30. Je možné vzít s sebou domácí mazlíčky (na vodítku, či ve schránce). Pokud by však zvířátka svým hlasitým projevem příliš rušila, bylo by pak nutné je vzít mimo kostel.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v listopadu ve čtvrtek 9.11. od  19 hod. v evangelické Arše. Budeme probírat knihu proroka Agea. Každý je zván

nnn SETKÁNÍ LEKTORŮ, AKOLYTŮ, KOSTELNÍKŮ A VARHANÍKŮ se uskuteční

v sobotu 11. 11. 2017 ve farnosti u kostela sv. Vojtěcha České Budějovice ve Čtyřech Dvorech (E. Destinové 1).

Program:

9.30 hod. společné slavení Eucharistie

10.30 hod. přestávka

10.45 hod. společný program: slovo světícího biskupa Pavla, sdílení zkušeností a vzájemné povzbuzení k další službě

cca 12 hod. zakončení

nnn SETKÁNÍ BIŘMOVANÝCH po roce od biřmování se bude konat v neděli 12.11. od 15h na faře v Kaplici. Všichni jste zváni, i ti, kdo byli biřmováni dříve, či o biřmování teprve uvažují.

nnn BIBLICKÁ ČETBA NA ŘÍJEN A LISTOPAD: kniha proroka Sofoniáše a Agea.

!  

 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn MODLITBA RŮŽENCE  se koná v úterý od 17h v kostele – s hudebním doprovodem

nnn MODLITBA ZA ZEMŘELÉ  na hřbitově se bude konat  neděli 29.10. od 16.30h

 

nnn BOHOSLUŽBY VE ST 1. a ČT 2.11.  se budou konat od 18h v kostele

nnn NOVÉ SPOLEČENSTVÍ MLADŠÍCH I STŘEDNÍHO VĚKU se nyní schází v neděli od 19.30 na faře v Kaplici. Každý zájemce je vítán! V neděli 12.11. bude schůzka již od 15h!

nnn
V NEDĚLI 5.11. BUDE MŠE SV. - od 9.30h zaměřena na děti z žehnáním zvířat.

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE  se bude konat ve středu 8.11. v 18h v kostele. Budeme pouštět Requiem Gabriela Faurého

Malonty

nnn MODLITBA RŮŽENCE  se koná ve čtvrtek od 17h v kostele.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 9. a 23.11. od 17h. Všichni jste zváni. Budeme probírat biblické téma a pak z historie církve.

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  8. a 22.10. od 8h V ostatní říjnové neděle bude bohoslužba slova ve stejný čas. 

nnn VARHANNÍ KONCERT se bude konat v neděli 29.10. od 15h v kostele. Na varhany bude hrát Jana Havlíčková.

nnn MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ  se bude konat ve čtvrtek 2.11. od 16.30h a pak bude následovat modlitba na hřbitově.

Omlenice

nnn MODLITBA RŮŽENCE  se koná v úterý od 17h v kostele.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ na faře se bude konat v úterý 17.10. od 17h s růžencem.

nnn MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ  se bude konat ve čtvrtek 2.11. od 9h a pak bude následovat modlitba na hřbitově.

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  1.a 15. a 29.10. v 8h. V ostatní říjnové neděle bude v týž čas  bohoslužba slova. 

Rožmitál na Šumavě

nnn MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ+ SLAVNOST VŠECH SVATÝCH se bude konat ve středu 1.11. od 16.30. Pak bude následovat modlitba na hřbitově.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  na faře  se bude konat v sobotu 14.10. od 19h.

1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. ZDE BUDE V NEDĚLI  1.a 15. a 29.10. od 11.15h

nnn MŠE SV. S MODLITBOU ZA ZEMŘELÉ ZDE BUDE V NEDĚLI  11.11.od 11.15h


Blansko

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).

nnn MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat v neděli 5.11. od 17h


Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn MŠE SV. ZDE BUDE:. 8. a 22.10. od 11.15h

nnn MŠE SV. ZA ZEMŘELÉ se bude konat v Rychnově v neděli 5.11. od 11.15h, pak bude následovat modlitba na hřbitově. 


 

Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h, mimo srpen. Nyní tedy bude sobotní mše sv. 7.10.2017.

nnn
Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.


Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA s modlitbou za zemřelé se bude konat v neděli  5.11. od 15h v kostele sv. Linharta. 
    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě

Připravujeme:
Věrouka , Duchovní život...


K MODLITBĚ           Starší - zde

Modlitby za jednotu 2017Jinde na internetu:

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ Z INTERNETU

Posvátný prostor modlitby

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý denDOPORUČUJI Z INTERNETU:

Kázání o Judovi a Támar (text)DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei

Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka

Starší doporučené


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


Filip Neri - 1.č.   on-line

Filip Neri - 2.č.    on-line  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá