FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
     Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šum.       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  n. Malší +  Svatý Kámen    Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn BIBLICKÁ ČETBA NA LISTOPAD A PROSINEC:  deuterokanonické knihy  1.a 2.  kniha Makabejská..

nnn SBÍRKA NA BIBLICKÉ DÍLO a na tisk biblí pro Turecko a arabské země, se uskuteční v neděli 18.11. při bohoslužbách.

nnn SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ FARNÍ DOVOLENÉ se uskuteční na kaplické faře v neděli 18.11. od 14h.

nnn ADVENTNÍ ZÁJEZD V SOBOTU 1.12.se uskuteční pod vedení Květy Pohlhammerové - Lauterbachové do Rosenburgu u rakouského města Horn. Cestou se zastavíme ve Zwettlu, kde bude i bohoslužba. Příspěvek na dopravu 200,- Kč. Hlaste se buď v sakristii kostela, nebo u P. Pavla Šimáka (tf.: 732 872 662). Odjezd z Kaplice, aut.nádraží v 7h, z Malont 7.15, z Rychnova a Dolního Dvořiště v 7.30h. Plakát ZDE

nnn SETKÁNÍ KOSTELNÍKŮ, VARHANÍKŮ A AKOLYTŮ se koná v Českých Budějovicích v sobotu 24.11. od 9.30h v Č. Budějovicích ve Čtyřech Dvorech v kostele sv. Vojtěcha a v přilehlýžch prostorách (ul. Emy Destinové 1)

nnn SBÍRKA NA BOHOSLOVCE  studující v Č. Budějovicích se uskuteční v neděli 9.12. při bohoslužbách.

nnn PŘEDNÁŠKA PROF. KARLA SKALICKÉHO: VĚDA A VÍRA se  uskuteční  v evangelické Arše (Kaplice - Pohorská ul.) v sobotu 22.12. od 14h.

nnn KŘESŤANSKÝ PLES se bude konat v Kaplici v sobotu 16.2.2019 v sále restaurace Slovanský dům. Hrát bude kapela Kaplická šestka.

 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli navečer. V neděli 11.11. to bude v 15.30h. 

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 14. listopadu od 17.30h v kostele.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude konat ve čtvrtek  6.12. - od 19h v evangelické Arše v Pohorské ul. 865. Budeme probírat deuterokanonickou 2. knihu Makabejskou. Každý zájemce je zván.Malonty

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 15.11 od 17h.

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  4. a 18.11. a 2.12. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.

 Omlenice

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  11. a 25.11. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ bude v úterý 20.11. od 17h na faře. Každý zájemce je vítán.


Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře v sobotu 24.11. po 18.hod. Budeme probírat deuteronomické knihy Baruch a knihy Makabejské.

 1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI   11. a 25.11. od 11.15hBlansko

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn MŠE SV. ZDE BUDEv neděli 18.11. a 2.12. od 11.15h.
nnn POUTNÍ MŠE SV.- SVÁTEK SV. ONDŘEJE- ZDE BUDEve čtvrtek 29.11. od 17.30h. Pak následuje občerstvení a posezení v sakristii. 

Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h, mimo srpen. Nyní však -1.12 MŠE SV. NEBUDE - z důvodu adventního zájezdu.

nnn
Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.


Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cetsa trvá 15-20min.)

nnn BOHOSLUŽBA V NEDĚLI 2.12. OD 15h bude spojena s mikulášskou nadílkou pro děti.
    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
X
Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě


PRO NAŠE SPOLEČENSTVÍ:
x
Text k zamyšlení  po  2.vel. NE
Text k zamyšlení  po  3.vel. NE
Text k zamyšlení  po  4.vel. NE
Text k zamyšlení  po  5.vel. NE


BIBLICKÉ VIDEO NA TENTO ČAS:
x
O poslední večeři
x
O Getsem.zahradě
x
O ukřižování
x
O prázdném hrobě
x
O  setkání Marie se vzkříšeným
x
Vzkříšený mezi učedníkyI
x
Ježíš a učedníci v Emauzích
x
Tomáš a Ježíš


K MODLITBĚ         


Cesta světla I

Cesta světla II

 Archiv

JINDE NA  INTERNETU:

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ Z INTERNETU

Posvátný prostor modlitby

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta
DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epozody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá