FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
  Benešov n.Č.    Omlenice                   Malonty              Cetviny       Dolní Dvořiště       Pohoří n. Š.        Blansko       Rožmitál na Š.    Rychnov  n. Malší+Svatý Kámen  Poh.Ves
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2


·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák




Doporučené weby:




http://www.radiovaticana.cz




Víra


Pastorace na webu




Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník






Katolický týdeník




INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti


nnn ADVENTNÍ ZÁJEZD DO RAKOUSKA  se uskuteční v sobotu 7.12. s odjezdem z Kaplice v 7h. Pojedeme do kláštera v Seitenstetten, kde bude adventní bohoslužba, pak zastávka na poutním místě Sontagberg s nádherným výhledem, a závěr cesty bude ve Waidhofenu  an der Ybbs, kde se můžeme zúčastnit adventního trhu. Přihlášky u P. Pavla Šimáka, tf.: 732 872 662  Foto a podrobnosti ZDE

nnn SETKÁNÍ VARHANÍKŮ, SBORMISTRŮ, KOSTELNÍKŮ  a také akolytů a lektorů se uskuteční v sobotu 23.11. v kostele sv. Vojtěcha v Českých Budějovicích- Čtyři Dvory, ul. Emy Destinové 1. Od 9.30h bude mše sv. s otcem biskupem Pavlem Posádem , pak přednáška a diskuse v jednotlivých skupinách a asi ve 12h společný oběd. Zájemci o dopravu se mohou hlásit u P. Pavla Šimáka (tf.: 732 872 662)

nnn
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ FARNÍCH DOVOLENÝCH se uskuteční v neděli 24.11. od 14.30h na faře. Vítáni jsou i noví zájemci o společnou dovolenou.


nnn
VÝROČNÍ ZPRÁVA Biskupství českobudějovického je k dispozici na www.bcb.cz  v sekci Diecéze/Výroční zprávy.

nnn
ADVENTNÍ KONCERTY V NAŠICH FARNOSTECH viz níže (Klení 8.12 v 15h; Kaplice 15.12. v 15h).



 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn MODLITBA RŮŽENCE se koná v kostele v úterý - nyní od 17h.
nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli navečer na faře, nyní od 18.30h.
 

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE se uskuteční v kaplickém kostele ve středu 13.11. od 17.30h

nnn ADVENTNÍ KONCERT - se uskuteční v neděli 15.12. od 15h v kostele sv. Petra a Pavla. Na varhany bude hrát Kurt Pohlhammer.

nnn BETLÉMSKÉ SVĚTLO se bude předávat jednak na náměsti v neděli 22.12. od 17h a pak v pondělí 23.12. od 16h v kostele sv. Petra a Pavla s hudebním doprovodem ZUŠ Kaplice.


Benešov nad Černou

nnn MIMOŘÁDNĚ BUDE MŠE SV. také v úterý 26.11. od 17h  v kostele sv. Jakuba. 

nnn ADVENTNÍ KONCERT V KLENÍ - v kostele sv. Vavřince s duchovním slovem se uskuteční v neděli 8.12. od 15h. Vystoupí Alena Máčová, Leo Schwarz, Johanka Schwarzová.

Malonty

nnn MŠE SV. v neděli 1.12. od 11h  bude zaměřena na děti  s rytmickými zpěvy. Mše sv. od 8h nebude!

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat ve čtvrtek 14.11. od 17h v klubově hasičárny.


 

Omlenice

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  3.+10.+24.11.+1.12. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.  
nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ NA FAŘE se uskuteční v úterý 3.12. od 17h.


Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře v sobotu 26.11. od 19hod. 

 1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. JE V NEDĚLI   od 17h (v letním čase již od 17h) a to 2. a 4. neděli v měsíci. Nyní 10. a 24.11.


Blansko

nnn NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se nyní konají V SOBOTU - od 16.30h, mimo první sobotu v měsíci, kdy je mše sv. na Svatém Kameni. Zájemci o odvoz na Sv. Kámen se mohou přihlásit u P. Pavla na tf.: 732 872 662

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).



Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 17h. (v letním čase od 17h) Nyní: v neděli  17.11. od 17h


Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. Nyní až 4.1. 6.12.NEBUDE!
nnn Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.



Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cesta trvá 20min.)







  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Křížová cesta pro manžele

Křížová cesta pro rodiče

DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Nábož. pořady Č. rozhlasu

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Já vím, že tvá láska
x
Händel:  Haleluja
x
Jenkins: Agnus Dei
x
Barbec: Agnus Dei
x
Jenkins:  Benediktus
x
Beethoven: Óda na radost



Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola


SERIÁL: CÍRKEV ZA OPONOU

Světové setkání mládeže 2019