FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
              Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří n.Š.       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  n. Malší +  Svatý Kámen    Pohor. Ves
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn NOC KOSTELŮ se uskuteční v pátek 24.5. V Kaplici  bude přednáška pana dr. Lavičky z Národního památkového ústavu od 19h. Potom od 21h následuje koncert žáků ZUŠ Kaplice.

Blansko 18-20h  s ukázkami varhanní hudby

Malonty  17-19h - individuální prohlídka

Omlenice 18-19.30h - individuální prohlídka + od 19h malý koncert

D.Dvořiště 19-20h - individuální prohlídka

Rychnov n.M. 20-21h - individuální prohlídka

Sv. Kámen – 9-20h - individuální prohlídka

nnn DĚTSKÁ VIKARIÁTNÍ POUŤ A FARNÍ VÝLET NA SV.HORU a ZÁMEK ORLÍK se uskuteční v sobotu 25.5. Přihlašovat se mohou děti i dospělí v sakristii kostela, mailem, nebo u P. Pavla (tf.: 732 872 662). Odjezd z Malont v 6.45h a z Kaplice aut.n. v 7h. Jízdné 400,-Kč, děti zdarma.

nnn VÍKEND PRO DĚTI NA KTIŠI se uskuteční 7. - 9.6. Program připravují manželé Petr a Zuzka Kornatovských. Odjezd z Kaplice v pátek 7.6. linkovým autobusem ve 14.15h z autobusového nádraží. Příjezd auty v neděli 9.6.navečer. Příspěvek na pobyt 300,-Kč. Přihlášky ZDE příp. u P. Pavla tf.: 732 872 662. 

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ MANŽELŮ se bude konat zřejmě v pátek 14.6.od 19.15h - sraz na faře v Kaplici.

nnn FARNÍ DOVOLENÁ se uskteční v srpnu 18.-24.8.2019 v Králíkách-Poutní dům. Na programu procházky krásnou přírodou Jeseníků, výlety: na zámek Velké Losiny, hrad Bouzov, Javoříčské jeskyně, kostel Neratov, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, ap. Cena ubytování 6x 350 Kč na osobu, příspěvek na dopravu autem 500,- Kč na osobu. Možnost stravování v místě ubytování. Příhlašovat se můžete u P. Pavla - tf.: 732 872 662.

 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE se koná v neděli navečer na faře nyní od 19.30h. .

nnn MÁJOVÉ - MARIÁNSKÉ POBOŽNOSTI se konají v měsíci květnu v úterý od 18h.

nnn SETKÁNÍ ČLENŮ FONDU NA OPRAVU KOSTELA I FARNÍ RADY se bude konat na faře ve středu 15.5.od 16.30h .

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA   se v květnu bude konat v Kaplici ve středu  15.5. od 18h v sále katolické fary. Budeme probírat apokryf - knihu Henochovu. Každý je zván.

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu  29.5. od 18h v kostele.


Malonty

nnn
DĚTSKÁ MŠE SV. BUDE V NEDĚLI 2.6. v 11h. (ráno v 8h tedy mše nebude)
nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  se budou konat v měsíci květnu ve čtvrtek od 17h v kostele.
nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat v květnu ve čtvrtek 16.5. od 17h v klubovně hasičárny.
 

 Omlenice

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  12. a 26.5. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova.  

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý od 18h v kostele.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se uskuteční po májové pobožnosti v úterý 21.5. v 18.45 na faře.

nnn PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat v rámci májové pobožnosti v úterý 28.5. od 18h v kostele.

Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře v sobotu 11.5. v 19.30hod. 

 1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  12. a 26.5. od 11.15h


Blansko

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).


Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn BOHOSLUŽBA ZDE BUDE v neděli 19.5. od 11.15h.


Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h, mimo srpen. Nyní 1.6. 

nnn
Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.

nnn POUTNÍ BOHOSLUŽBY:  PONDĚLÍ 5.8. ??? v 11h bohoslužba v němčině
NE 11.8. německo-česká bohoslužba v 11h
ČT  15.8. slavnost Nanebevzetí P. Marie - Mariä Himmelfahrt - mše sv. 10h
               s biskupem Vlastimilem Kročilem  - Hauptzelebrant Bischof Mons. Vlastimil Krocil 
               14h - mariánská pobožnost u sv. kamenů v kapli. Feierliche Marien-Andacht mit
                        Totengedenken am "heiligen Stein" in der Gnadenkapelle.         


Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

nnn OSLAVY 10. LET SPOLKU RODÁKŮ Bucherser heimat verein se budou konat v neděli 11.8.2019. V 10h bude mše sv.v kostele doprovázená Velešínským chrámových sborem, pak projevy hostů a  po obědě ve 13h bude hrát Jihočeská dechovka. Následuje ochutnávka vína a výstava skleněných obrazů. Plakát ZDE

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cetsa trvá 15-20min.)


    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
X
Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě


PRO NAŠE SPOLEČENSTVÍ:
x
Text k zamyšlení  po  2.vel. NE
Text k zamyšlení  po  3.vel. NE
Text k zamyšlení  po  4.vel. NE
Text k zamyšlení  po  5.vel. NE


BIBLICKÉ VIDEO NA TENTO ČAS:
x
O poslední večeři
x
O Getsem.zahradě
x
O ukřižování
x
O prázdném hrobě
x
O  setkání Marie se vzkříšeným
x
Vzkříšený mezi učedníkyI
x
Ježíš a učedníci v Emauzích
x
Tomáš a Ježíš


K MODLITBĚ         


Cesta světla I

Cesta světla II

 Archiv

JINDE NA  INTERNETU:

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ Z INTERNETU

Posvátný prostor modlitby

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta
DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epozody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá