FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
     Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří na Šum.       Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  n. Malší +  Svatý Kámen    Pohor. Ves
Přejít na úvodní stránku.    
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák
Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE ve společenství v Kaplici se uskuteční v neděli 22.4. již od 16h. Každý zájemce je vítán.

nnn DUCHOVNÍ OBNOVA - Škola křesťanského života a evangelizace sv. Marie z Nazaretu, Matky církve, se bude konat o víkendu 27.- 29.4. ve farním areálu Hosín u Č. Budějovic. Možnost ubytování. Bližší informace ZDE

nnn VÝLET PRO DĚTI NA KLEŤ - 1.5. odjezd z Kaplice v 9.30. Zájemci se mohou hlásit na hodně náboženství, nebo přímo u P. Pavla (tf.: 732 872 662)

nnn SVATÝ KÁMEN - POČÁTKY POUTNÍHO MÍSTA V 17. STOL. je název přednášky, která se uskuteční v Arše (Pohorská ul. 865, Kaplice) ve čtvrtek 3. května od 18h. Přednášet bude Mgr. Martin Gaži z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

nnn KONCERT - KLENOTY ČESKÉ HUDBY se bude konat v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla v úterý 8.5. od 19h. V podání souboru Musica dolce vita (Daniela Demuthová - mezzosoprán, Žofie Vokálková - flétna a Lydie Härtelová - harfa) zazní skladby B. Smetany, A. Dvořáka, B. Martinů, L. Janáčka a dalších.

nnn BIBLICKÁ ČETBA NA DUBEN a KVĚTEN: deuterokanonická kniha Judit a Přídavky k Ester.

nnn EKUMENICKÁ BIBLICKÁ HODINA V KAPLICI bude v květnu ve středu 2.5. od  18 hod. na katolické faře. Budeme probírat deuterokanonický spis Přídavky k Ester. Každý je zván.

nnn NOC KOSTELŮ se bude konat v pátek 25.5. V Kaplici bude program a možnost prohlídky (včetně půdy) začínat v 19h. Koncert žáků a učitelů ZUŠ při svíčkách bude začínat ve 21h. Dále bude otevřen kostel v Blansku, Omleničce, Rožmitále, Dolním Dvořišti a Rychnově nad Malší a to od 18-20h. Pro jistotu se však ještě informujte u P. Šimáka na tf. 732 872 662

nnn DIECÉZNÍ POUŤ se bude konat v Sušici v sobotu 9. června 2018 od 9:30 do 16:00. Program bude pestrý: sejdeme se společně na náměstí a pak se rozdělíme na dětský program (ostrov Santos), Lov zážitků pro mládež a pro všechny ostatní přednášky. Přednášet budou: otec Leo Maasburg – nejbližší spolupracovník Matky Terezy, Pavel Fischer – bývalý kandidát na prezidenta, Kateřina Brichcínová – teoložka, David Henzl – generální vikář, biskup Vlastimil Kročil, Václav Vacek – koordinátor projektu signaly.cz - přednáška pro mladé. A nakonec se opět spojíme při mši svaté od 15:00 na náměstí. Z našich farností bude dle zájmu zajištěna společná doprava. Hlásit se můžete u P. Pavla (tf.:732 872 662)

nnn DĚTSKÝ POBYT NA KTIŠI se bude konat o víkendu 15.- 17.6. Program povedou manželé Petr a Zuzana Kornatovských. Přihlašovat se můžete na hodinách náboženství nebo  u P. Pavla. (tf.: 732 872 662)

nnn CHARISMATICKÁ KONFERENCE V BRNĚ se koná od 11. do 15.7. na Brněnském výstavišti. Jedná se o přednášky a svědectví. Možnost ubytování zajištěna. Zájemci o společnou dopravu se mohou hlásit u P. Pavla (tf.:732 872 662). Program a další informace ZDE

nnn FARNÍ DOVOLENÁ 12.- 18.8. se bude konat na Liberecku. Ubytování v Klášterním penzionu v Jiřetíně pod Jedlovou. Jedna noc bude stát 270 Kč. Možnost stravování: snídaně 45 Kč, oběd 90 kč, teplá večeře 75 Kč. Ubytování ve 2 lůžkových (příp 1 či 3 lůžkových) pokojích. V okolí krásná příroda Lužických a Jizerských hor. Možnost výletů: Liberec-Ještěd, ZOO, Botanická zahrada, IQlandia, Jablonné v Podještědí, zámek Frýdlant, Sychrov, cestou zpět Český ráj, Jičín, Prachovské skály. Přihlášky a bližší informace u P. Pavla (tf.: 732 872 662)

 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn SETKÁNÍ MLADŠÍ A STŘEDNÍ GENERACE na faře v neděli  22.4. bude od 16h.

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý od 18h.

nnn
PÁSMO HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 16.5. od 18h v kostele. Svátek sv. Jana Nepomuckého oslavíme druhý den-ve čtvrtek 17.5.

nnn VIGILIE PŘED SLAVNOSTÍ SESLÁNÍ DUCHA SV. se bude konat v sobotu 19.5. od 20h formou adorace před Nejsv. svátostí.

 nnn SETKÁNÍ FARNÍ RADY se bude konat ve středu 23.5. od 18h na faře.

 nnn SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA s průvodem kolem kostela se bude konat v neděli 3.6. od 9.30h.

 nnn PETROPAVLOVSKÁ POUŤ se bude konat v neděli 1.7.Malonty

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se bude konat v hasičárně ve čtvrtek 26.4. a pak 17.5. od 17h Každý je zván.

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu ve čtvrtek od 17h 

 Omlenice

nnn MŠE SV. BUDE V NEDĚLI  1., 15. a 29.4. v 8h. V ostatní neděle bude v týž čas  bohoslužba slova. 

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ bude v úterý 24.4. od 18h. 

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI se budou konat v květnu v úterý počínaje 8.5. od 18h

nnn KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ se bude konat v sobotu 26.5. od 18h

nnn POUTNÍ MŠE SV. S RODÁKY se bude konat v neděli 27.5. od 11h

Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ se bude konat na faře v sobotu 21.4. po mši sv. tedy po 19. hodině

1

Dolní Dvořiště

nnn MŠE SV. ZDE BUDE V NEDĚLI  1. a 15.4. V neděli 29.4. je pouť v Blansku a tak zde mše sv. nebude. Zájemce po přihlášení odvezeme do Blanska a zpět. (P. Pavel tf.: 732 872 662)


Blansko

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní koná společně s farníky z Kaplice a to v Kaplici na faře ve středu od 17.30 (zimní čas) nebo od 18h (letní čas). Zájemci o odvoz z Blanska do Kaplice a zpět zajistí P. Pavel (tf 732 872 662).

nnn  HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ Kaplice  se bude konat v sobotu 21.4. od 14h. Možnost prohlídky kostela.

nnn SVATOJIŘSKÁ POUŤ bude v neděli 29.4. Mše sv. bude již od 11.15h. Odpoledne tradiční procházka ke kapličce a pak v kostele pásmo hudby a poezie.

Cetviny

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto prohlídky nejsou možné


Rychnov nad Malší

nnn MŠE SV. ZDE BUDEv neděli 8. a 22.4. od 11.15h
nnn MÁJOVÁ POBOŽNOST A SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ zde bude v pondělí 21.5. od 18h v kostele.


 

Svatý Kámen

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h, mimo srpen. Nyní tedy bude sobotní mše sv. 7.4.2018.

nnn
Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.


Pohoří na Šumavě

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den. Každou první neděli v měsíci je otevřena i farní kavárna od 13 do 18h.

nnn MÁJOVÁ POBOŽNOST zde bude (hudba + slovo v němčině) v neděli 6.5. od 17h.

nnn KONCERT CÍRKEVNÍ HUDBY se zde bude konat v sobotu 26.5. od 19h.

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Pohorská Ves

nnn BOHOSLUŽBA se bude konat první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662. Možno se domluvit i v týž den a třeba jen chvíli před plánovaným časem bohoslužby. (přijedu z Kaplice, cetsa trvá 15-20min.)

nnn VELIKONOČNÍ MŠE SV. zde bude v neděli 1.4.od 15h s reprodukovanou velikonoční hudbou (např. Händelovo Halelujah)    sídlo faráře - fara v Kaplici

VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
X
Biblická hodina-aktuální pdf
Biblické hodiny - archiv
Církevní dějiny - aktuální pdf
Cíkevní dějiny - archiv pdf

Články-doporučené k četbě


PRO NAŠE SPOLEČENSTVÍ:
x
Text k zamyšlení  po  2.vel. NE
Text k zamyšlení  po  3.vel. NE
Text k zamyšlení  po  4.vel. NE
Text k zamyšlení  po  5.vel. NE


BIBLICKÉ VIDEO NA TENTO ČAS:
x
O poslední večeři
x
O Getsem.zahradě
x
O ukřižování
x
O prázdném hrobě
x
O  setkání Marie se vzkříšeným
x
Vzkříšený mezi učedníkyI
x
Ježíš a učedníci v Emauzích
x
Tomáš a Ježíš


K MODLITBĚ         


Cesta světla I

Cesta světla II

 Archiv

JINDE NA  INTERNETU:

SVATÝ DNEŠNÍHO DNE


K  MODLITBĚ Z INTERNETU

Posvátný prostor modlitby

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta
DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epozody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá