FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.

kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
PŘEJÍT NA ÚVODNÍ STRÁNKU    
kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené místo      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


OBECNÉ INFORMACE:

·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Přímluvy

·Dětské nedělní slovo
·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2


·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

·FARNÍ VIDEA 


Doporučené weby:
http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník


Katolický týdeník
INFORMACE
(jednotlivé farnosti níže)

 

Pro všechny farnosti

 

Bohoslužby již nejsou omezny počtem účastníků, jen je třeba dbát

na rozestupy, roušky a dezinfekci.

nnn Nadále platí dispenz od účasti na nedělní bohoslužbě. Pokud se nedostanete na bohoslužbu, můžete sledovat bohoslužby v televizi (ČT 2, TV NOE) nebo na internetu. Záznamy bohoslužeb z našich farností jsou k dispozici pod odkazem na úvodní stránce našeho webu, kázání je již delší dobu k dispozici v audioformátu MP3 pod odkazem KÁZÁNÍ v levém sloupci našich internetových stránek. 

nnn SBÍRKY A DARY FARNOSTI Prosíme nezapomínejte na svůj kostel a farnost ani v této době, kdy se nemůžete zúčastňovat bohoslužeb a kdy se tedy nevybere potřebná částka na provoz a opravy. Kromě modlitby přispějte, prosím, svými financemi na účet farnosti. Číslo účtu je uvedeno v levém sloupci těchto stránek. Děkujeme - Pán ať Vám odplatí.

nnn KNIHY S DUCHOVNÍM OBSAHEM NA VYPŮJČENÍ  jsou k dispozici v kostelích. 


nnn ADOPCE NA DÁLKU protože nyní na tento účel nemůžeme využít postní pokladničky, prosíme o odevzdání daru na naši dálkově adoptovanou dívku v Indii v kostele např. v obálce nadepsané Adopce na dálku, nebo do určené pokladničky v Kaplici, příp. příspěvek zašlete na účet farnosti v Kaplici (306 918 2379/0800) s poznámkou "Adopce na dálku", příp. v.s. "888")

nnn BIŘMOVÁNÍ – budeme muset odložit na příznivější dobu KVŮLI NOUZOVÉMU STAVU V ČR  Další informace zveřejníme zde.  Přihlašovat se můžete u P. Pavla Šimáka (tf.:732 872 662)


nnn PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ DĚTÍ – si můžete stáhnout ZDE a poslat na faru (Farské nám.80, 382 41 Kaplice). Pak obdržíte další informace. V době nouzového stavu se náboženství neučí.

nnn SETKÁNÍ SPOLEČENSTVÍ VE STŘEDU se bude nyní konat v malém kostele v rámci bohoslužby slova. Začátek v 18h. Všichni jste zváni.
 

Kaplice

nnn BOHOSLUŽBY V TOMTO TÝDNU  jsou ZDE ve formátu pdf

nnn  MALÁ POUŤ - OSLAVA PATRONA MALÉHO KOSTELA SV. FLORIÁNA   se koná v neděli při mši sv. od 9.30h v Malém kostele. Pak následuje malé občerstvení venku.

nnn PÁSMO MODLITEB, HUDBY A POEZIE se bude konat ve středu 19.5. od 18h v kostele. 

nnn  SETKÁNÍ NA BOHOSLUŽBĚ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná na faře ve středu od 18h a v neděli od 20h.

-   Blansko - filiálka

nnn NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY se pravidelně nyní konají jen 2.SOBOTU v měsíci - od 16.30h  Nyní tedy 8.5. a 12.6.

- Omlenice - filiálka

nnn BOHOSLUŽBY JSOU V NEDĚLI OD 8h Mše sv. se střídají s bohoslužbou slova. 

Mše sv. bude 16. a 30.5. V neděli 9. a 23.5. bude bohoslužba slova.

nnn POUTNÍ MŠE SV. - po svátku sv. Jana Nepomuckého se bude konat v neděli 16.5. od 8h.

nnn  MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  se konají v měsíci květnu v pondělí od 18h v kostele. 

Benešov nad Černou
nnn  MODLITBA RŮŽENCE  se koná v úterý od 16.30h

nnn
MŠE SV. V ÚTERÝ  Nyní jsou mše sv. také v úterý a to od 17h v kostele.

nnn  SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se koná 1x za měsíc ve čtvrtek od 17h v klubu seniorů, vedle obecního úřadu na náměstí.  Nyní v kvůli pandemii se nekoná.


 - Pohorská Ves - filiálka
nnn BOHOSLUŽBA se koná první neděli v měsici od 15h v kostele sv. Linharta, JEN KDYŽ SE ZÁJEMCI PŘIHLÁSÍ P. ŠIMÁKOVI NA TF.: 732 872 662.- Pohoří na Šumavě - filiálka

nnn KOSTEL JE OTEVŘEN po celý den.

nnn KOSTELNÍ KAVÁRNA je otevřena 1. a 3. neděli v měsíci od 13 do 18h. Nyní ne!

nnn DALŠÍ INFORMACE o akcích na tomto místě na stránkách spolku německy mluvících rodáků.  ZDE.

Malonty

nnn MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  se v měsíci květnu konají ve čvrtek od 17h.

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ  se nyní konat nemůže.


Rožmitál na Šumavě

nnn SETKÁNÍ VE SPOLEČENSTVÍ NYNÍ bude v sobotu ??? od 19.15 na faře. Nyní se konat nemůže.


Dolní Dvořiště

nnn PRAVIDELNÁ MŠE SV. JE 2. A 4. NEDĚLI V MĚSÍCI  od 17h (v letním čase až od 18h) Nyní bude 9. a 23.5. v 18h.


- Rychnov nad Malší -filiálka
nnn MŠE SV.ZDE JE 3.a 5. neděli v měsíci od 17h. Nyní tedy v neděli 16.5. v 18h.

-  Cetviny - filiálka

nnn KOSTEL SE NYNÍ OPRAVUJE, proto bohoslužby ani prohlídky nejsou možné

- Svatý Kámen - poutní místo

nnn BOHOSLUŽBY SE KONAJÍ PRVNÍ SOBOTU V MĚSÍCI v 17h. mimo srpen!  Nyní 5.6. 

nnn Kostel a kaple s kameny jsou celodenně otevřeny.  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Křížová cesta pro manžele

Křížová cesta pro rodiče

DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Nábož. pořady Č. rozhlasu

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Já vím, že tvá láska
x
Händel:  Haleluja
x
Jenkins: Agnus Dei
x
Barbec: Agnus Dei
x
Jenkins:  Benediktus
x
Beethoven: Óda na radostPísně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka


DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola


SERIÁL: CÍRKEV ZA OPONOU

Světové setkání mládeže 2019