Petr a Pavelnocdolní dvořištěomleničkaRožmitál
OBECNÉ INFORMACE:
Aktuality
Články
Stalo se - foto
Charita
Nabídka knih
farní časopis
Podpořte naše kostely
Odkazy
Nedělní slovo
 


Charitativní činnost farnosti

Ať se to někomu líbí, či ne, Pán Ježíš říká v evangeliu podle Matouše " Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice , co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí" (Mt 6,3-4)

Římskokatolická fara před příchodem P Pavla Šimálka byla v úplně jiném stavu, než je teď a dovolím si říct, a jistě nebudu daleko od pravdy, že přes 60% práce provedli právě bezdomovci, kterých se ochotně ujal P. Pavel.
   

   
"Co dává život je Duch. Tělo samo nic neznamená" říká Pán Ježíš. Při počátečních pracích se řada lidí pěkně zapotila. Tím však naše stavební spolupráce s P. Pavlem neskončila a mám pocit, že ani neskončí. Ona každá stavba potřebuje svoje.
   
".... A stalo se tak. Země vydala zeleň, rozma-   Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že
nité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,   se často nezastavíme hlavně v létě přípravou
 a rozmanité druhy stromoví, které nese plo-     různých oslav, poutí atd.
dy se semeny."
   


Občas se stane, že něco někde spadne a nebo je potřeba někde udělat drobnou úpravu, či úklid
   
Bohužel žijeme v mírném pásmu a tak se u       Stránky , na které se teď díváte se museli 
nás střídají 4 roční období a laicky řečeno         také někde vznikat a můžete hádat kde.
v zimě je zima a proto se musí topit. Foto je
rozmazané, protože kotelník namítal, že u
otevřeného kotle se pózovat nedá.

Je toho spoustu, co děláme a nebaví mě se lovit ve fotkách a jak říká Tomáš Kempenský: " I kdyby si pro druhého udělal všechno, stále si říkej, že jsi neudělal nic."

S pozdravem

Jakub Novotný
          
SPRAVOVANÉ FARNOSTI: