FARNOSTI A FILIÁLKY NA KAPLICKU
                 farnost Kaplice                I        farnost  Benešov nad Černou   I   farnost Malonty    I            farnost Dolní Dvořiště                                                        I  f. Rožmitál n.Š.
kostel BlanskoSv. Jana NepomuckéhoSv. LinhartaPanny Marie Dobré radySv. Bartolomějedolní dvořištěSv. OndřejePanny Marie Sněžnékostel CetvinySv. Šimona a Judy
        Blansko             Omlenice        I Benešov n.Č.   Pohor.Ves   Pohoří n.Š. I   Malonty   I   Dolní Dvořiště      Rychnov n.M.             Svatý Kámen      Cetviny   I  Rožmitál n.Š. 
Tato úvodní strana obsahuje informace týkající se všech farností. Pro informace o jednotlivých místech a chrámech klikněte na obrázek kostela.
      kliknutím na obrázek se dostanete na uvedené místo 
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


INFORMACE:


·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

Nadační fond - Kaplice

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Dětské nedělní slovo
·Přímluvy

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

* Výroční zprávy  o stavu a hospodaření ve farnostech

JINDE NA  INTERNETU:

·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2Počet  přístupů od 1.7.2010:

   počítadlo.abz.cz    


Doporučené weby:


http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník

Charismatická obnova:
Katolický týdeník

Katolická církev v ČR

Web pro mládež-Signály


Charita ČR

Vatikán-Svatý stolec it-eng-de

Vatican News - cz


ÚVODNÍ STRÁNKA
Vítám Vás na oficiálních internetových stránkách farnosti Kaplice a výše uvedených farností.

P.Pavel Šimák

P.Pavel Šimák
- správce těchto farností.

Adresa fary: Farské náměstí 80,  382 41 Kaplice,
tel.+420 380 313 096, mobil: +420 732 872 662,
e-mail: farnost.kaplice@atlas.cz

Bohoslužby
pdf
Svátosti a obřady  (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných Výuka náboženství Knihovna

Novinky na tomto webu:  
    

Kázání z Květné neděle    NOVÝ FARNÍ LIST (+přílohy)
Časy otevření kostelů k individuální modlitbě+časy bohoslužeb v televizi
Modlitby v rodině na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Sobotu
Odkaz na nádhernou nahrávku Matoušových pašijí od J.S.Bacha


VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI:
se z rozhodnutí  českobudějovického biskupa na území diecéze
a z důvodu nouzového stavu v ČR do odvolání
RUŠÍ
Věřící se však mohou individuálně požádat o svátost smíření
 či o sv. přijímání.
V neděli i ve všední dny v obvyklý čas bohoslužby bude kostel na 1/2 hod. (1/4h před a 1/4h po plánovaném začátku) otevřen k individuální modlitbě.
Tam, kde měla být mše sv. bude k dispozici P. Pavel  
ke svátosti  smíření, příp. k podání sv. přijímání. Zapsané intence (úmysly bohoslužeb) budou vzpomenuty v ten čas při soukromé mši sv. Jinak můžete sledovat bohoslužby v TV Noe, na rádiu Proglas
a také na ČT2.
V kostele na obvyklém místě nebo přede dveřmi jsou k dispozici obvyklé tiskoviny. Prosím, berte si je.
 Připojte se k modlitbě za odvrácení této pohromy-denně ze svých domovů ve 20h a věřte v sílu v modlitby.
Přeji všem zdraví a žehnám. P. Pavel Šimák
Doporučuji Vám krátká videa o tom jak slavit duchovně Velikonoce doma.
Je to opravdu  velmi pěkné. Prosím, inspirujte se!
ODKAZ ZDE

Velikonoční výzva našich biskupů

Modlitby v tomto krizovém čase  pdf

Nařízení českobudějovického biskupa 13.3. - pdf klikněte

Prohlášení biskupů k současné situaci - 12.3. - pdf klikněte
      Fotogalerie:  (vlevo)   Dětské malby křížové cesty v Blansku        Cesta 7 bolestí P. Marie

Doporučuji na internetu:
Duchovní pomoc a inspirace pro děti, mládež, dospělé,seniory

Různé křížové cesty
Informační video o zjeveních Panny Marie v Amsterodamu Nová promluva Tomáše Halíka - Zelený čtvrtek

Slovo Petra Piťhy

Bolestný růženec za lidi závislé


ZELENÝ ČTVRTEK
Prožíváme s Kristem jeho poslední večeři s apoštoly
klikněte na obrázek - odkaz na video

Pane Ježíši Kriste,
večer před svým umučením jsi nám ustanovil památku své lásky.
Večeřel jsi se svými učedníky a sám ses jim dal v chlebu a vínu.
Rozlomil jsi chléb jako znamení své smrti,
v níž ses pro nás rozlomil,
abys v nás uzdravil a spojil všechno nalomené a zlomené.
A kalich jsi podával jako obraz toho,
že tvá láska se ve smrti stane dokonalou,

že za nás vydáváš svou krev srdce.
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život"
(Jan 15,13).

Daruj mi nový pohled na tajemství eucharistie,
v níž ses za mě vydal,
abych směl na této oběti postavit svůj život.
 klikněte na obrázek - odkaz na video

Po večeři plné lásky a blízkosti
jsi šel do Getsemanské zahrady.
Tam tě nechali učedníci samotného. Spali.

Zabývali se jen sebou a svou únavou.

A ty ses vystavil svému strachu a bezmoci,

své osamělosti a svému nepochopení.

Zápasil jsi s Bohem a probojoval ses k modlitbě,

kterou jsi naučil také nás:

„Otče, staň se tvá vůle!"

Dej, ať vyslovím tuto modlitbu, 
i když nerozumím,

proč se mi to či ono děje.

Přišel anděl,

aby tě ve tvém strachu posílil.    

Pošli také mně svého anděla,
když mě přemáhá strach

a já nemám nic, čím bych se mu mohl postavit.

Posiluj mě svým andělem,

abych i já, napřímený skrze modlitbu,

mohl jít dál po své cestě.

Amen.Anselm Grün

 
 

  Sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:
x
Modlitba.cz
x
BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Dětská křížová cesta