FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří n. Š.     Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Tato úvodní strana obsahuje informace týkající se všech farností. Pro informace o jednotlivých farnostech klikněte na obrázek kostela.
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


INFORMACE:


·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Dětské nedělní slovo
·Přímluvy

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák

* Výroční zpráva  o stavu a hospodaření ve farnostech


JINDE NA  INTERNETU:

·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2
Počet  přístupů od 1.7.2010:

   počítadlo.abz.cz    


Doporučené weby:http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník

Charismatická obnova:
Katolický týdeník


ÚVODNÍ STRÁNKA
Vítám Vás na oficiálních internetových stránkách farnosti Kaplice a výše uvedených farností.

P.Pavel Šimák

P.Pavel Šimák
- správce těchto farností.

Adresa fary: Farské náměstí 80,  382 41 Kaplice,
tel.+420 380 313 096, mobil: +420 732 872 662,
e-mail: farnost.kaplice@atlas.cz

Bohoslužby
pdf
Svátosti a obřady  (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných Výuka náboženství Knihovna

Novinky na tomto webu:  
    

Kázání ze slavnosti Seslání Ducha sv.
Biblické hodiny - aktuální - kniha Ester  
vpravo
Svatodušní novéna

Doporučuji odkaz na stránky Koinonie sv. Jana Křtitele
zde jsou kromě inspirativních aktivit i pěkná kázání

    Fotogalerie:  (vlevo)
Stalo se v dubnu   Pouť v Blansku
  


Seslání Ducha SvatéhoBuď ve mně, svatý žáre!

Duchu svatý, o Letnicích jsi vyvedl bázlivé apoštoly z jejich uzavřené bezmoci, že plni odvahy zvěstovali radostnou zvěst o vzkříšení.
Byl jsi jako bouře, která je provanula, která z nich vyhnala všechno zaprášené a umožnila jim promluvit k lidem.
Bouře nadšení zachvátila řečníky i posluchače.
Duchu svatý, provaň také mě svou bouří.
Vyžeň ze mě všechno, co překáží a blokuje, a veď mě do svobody.Duchu svatý, ty ses zjevil učedníkům v ohnivých jazycích.
Jejich slovům jsi dal oheň. Buď ve mně jako žár, který mě hřeje, aby i má řeč dokázala zahřát. Sleduji, že chladná řeč lidi pouze odhání od sebe navzájem. Každý se stahuje sám do sebe, aby nemusel mrznout.

Rozpal mě svým ohněm, aby má slova znovu chytila oheň,
aby od nich přeskočila jiskra.
Daruj mi vroucí řeč, řeč, která vede dohromady
a které lidi rozumí, tak jako o Letnicích všichni rozuměli řeči apoštolů.

Odmaskuj chladnou a pohrdavou řeč, která je dnes často slyšet,
a daruj nejen mně, ale celému světu řeč,
která spojuje, sjednocuje, povzbuzuje a uzdravuje.
Když se dotýkáš lidských srdcí, promlouvají řečí, která vychází ze srdce.
Tato řeč nás pak navzájem spojuje, takže společně
zvěstujeme velkolepé Boží skutky.
Amen.


Anselm Grün 
 

    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Rozjímání křížové cesty

Rozjímání křížové cesty 2

Dětská křížová cesta
DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Náboženské pořady ČT

Příběhy z bible - kreslené


DOPORUČUJI TUTO HUDBU:


Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska


Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus Dei


Písně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


TURÍNSKÉ PLÁTNO - jiný film

Ježíš Nazaretský SK dabing

Ježíš Nazaretský CZ dabing 1.č.

Ježíš Nazaretský CZ dabing-2.č.

Ježíš - z pohledu dětí

Epizody z filmu o Ježíši

Filip Neri - 1.č.

Filip Neri - 2.č.

Svatý Petr  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích

Setkání mládeže v Krakově 2016

Setkání mládeže Olomouc 17


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Hokejista Matouš Venkrbec

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá


JINÁ VIDEA

- z festivalu kř.písní United
od 43. minuty kázání P. Šupola