FARNOSTI NA KAPLICKU
Sv. Jana NepomuckéhoSv. Bartolomějekostel Cetvinydolní dvořištěPanny Marie Dobré radykostel BlanskoSv. Šimona a JudySv. OndřejePanny Marie SněžnéSv. Linharta
          Omlenice                  Malonty                   Cetviny         Dolní Dvořiště     Pohoří n. Š.     Blansko           Rožmitál na Š.      Rychnov  nad Malší +  Svatý Kámen   Pohor. Ves
Tato úvodní strana obsahuje informace týkající se všech farností. Pro informace o jednotlivých farnostech klikněte na obrázek kostela.
      
sv. Petra a Pavla
Hlavní farnost - Kaplice


INFORMACE:


·Aktuality-informace
·Víkendové bohoslužby v okrese pdf

·FOTOGALERIE-Stalo se

·Charita
·Farní knihovna
·Farní časopis

·Čísla bank. účtů farností  
·Odkazy

·Nedělní slovo
·Dětské nedělní slovo
·Přímluvy

·KÁZÁNÍ-audio(MP3) P.Šimák


Jinde na internetu:

·Pro děti k neděli
·Pro děti k neděli 2

·Nábož. pořady Č. rozhlasu
·Nábož. pořady Č. rozhlasu 2
Počet  přístupů od 1.7.2010:

   počítadlo.abz.cz    


Doporučené weby:http://www.radiovaticana.cz
Víra


Pastorace na webu
Karmelitánské knihkupectví

Katolický týdeník

Charismatická obnova:
Katolický týdeník


ÚVODNÍ STRÁNKA
Vítám Vás na oficiálních internetových stránkách farnosti Kaplice a výše uvedených farností.

P.Pavel Šimák

P.Pavel Šimák
- správce těchto farností.

Adresa fary: Farské náměstí 80,  382 41 Kaplice,
tel.+420 380 313 096, mobil: +420 732 872 662,
e-mail: farnost.kaplice@atlas.cz

Bohoslužby
pdf
Svátosti a obřady  (křty, svatby, pohřby, pomazání nemocných Výuka náboženství Knihovna

Novinky na tomto webu:  
    

Kázání z 26. neděle v mezidobí C
Nové informace     Texty k přípravě na biřmování ........vpravo..........
Farní list 9/16
12 MB   

Výroční zpráva o stavu farností (hospodaření) 2015
 1,4 MB


    Fotogalerie:
Setkání mládeže s papežem v Krakově
 
Farní dovolená na Jižní Moravě      + dodatek

Táboráky na konci prázdnin

Nový školní rok - modlitba za děti 


Nebeský Otče, chceme Tě nyní, na začátku nového školního roku, prosit za naše děti, které jsi nám dal, abychom je přijímali, vychovávali a milovali takové, jaké jsou – ne pro jejich zásluhy, výkony nebo naopak selhání. 

Tak i Ty miluješ nás: nepodmíněně a neomezeně! Požehnej tedy, Otče, našim dětem – dej, aby vyrůstaly s pocitem bezpečí a vlastní hodnoty, aby svým rodičům doma a svým učitelům ve škole prokazovaly respekt, úctu a vážnost, aby svým spolužákům pomáhaly ochotně a jednaly jeden s druhým laskavě.

Požehnej jim také poznáním, že ani bohatství, ani moudrost, ani lidská sláva nejsou v tomto životě to nejdůležitější – neboť tím nejdůležitějším je důvěrně znát Tebe, Bože, který mnoho odpouštíš a ochotně se sdílíš s těmi, kdo Tě pravdivě uctívají.

Modlíme se, Pane, i za nás, rodiče a vychovatele. Otevři naše srdce, abychom také my štědře dávali svým dětem sebe a svůj čas – společný čas k tomu, abychom jim lépe rozuměli a znali je; viděli, co jim schází a kdy jim to schází; plakali a smáli se s nimi, dokud o to stojí; a především jim byli dobrým a živým příkladem obětavé lásky pro druhé, vzájemného pochopení a laskavosti, respektu i odpuštění.

Těmito vlastnostmi nám, Pane, požehnej  – uč nás je Ty sám, který jsi jejich zdrojem, abychom je zase my mohli učit naše děti. Ty jsi náš dokonalý Otec, který nás ke slávě svého Syna zahrnuje dobrými dary. Buď vždy s námi, stůj při nás, drž nad námi svou ochrannou ruku, jdi před námi a naplň nás svou láskou v Kristu Ježíši, našem Zachránci. Amen.“ 

pastor Petr Krákora, Česká luteránská církev, Plzeň

 
 

    sídlo faráře - fara v Kaplici


VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY:

NOVÉ:  Cesta Sedmibolestné

BREVIÁŘ -  žalmy, čtení a
modlitby na každý den


Modlitby za jednotu křesťanů 16DOPORUČUJI Z INTERNETU:

Kázání o Judovi a Támar (text)DOPORUČUJI TUTO HUDBU:

Rejchrt: Už svitlo jitro nedělní

Rejchrt: Já vím, že Tvá láska

Händel: Mesiáš

Jenkins: Agnus Dei

Barber:  Agnus DeiPísně - rytmické, i noty

Písně mladých-schola Střípky

Píseň sv. Františka
DOPORUČUJI TYTO FILMY:


Filip Neri - 1.č.   on-line

Filip Neri - 2.č.    on-line  .     

O knězi Kuffovi a bezdomovcích


SVĚDECTVÍ O VÍŘE:

Svědectví Tomáše Vepřeka

Svědectví rapera Kalwiche

Svědectví bývalé prostitutky

Bol som narkoman

Svědectví krupiérky

Svědectví Andreja

Svědectví Jána

Svědectví Jána 2


WEBY  SE SVĚDECTVÍMI O VÍŘE

MISIE FILMEM

Betel-kat. charism. společenství

Ježíš - svědectví

Godzone TV -svedectvá